Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Meksikon väliset poliittiset suhteet ovat hyvät.
Meksikon hallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden heinäkuussa 1920.  
Suomi-Meksiko-ystävyyssopimus allekirjoitettiin Washingtonissa 2.10.1936. Sopimus ratifioitiin Washingtonissa 12.5.1937 ja diplomaattisuhteiden voimassaolo lasketaan alkaneeksi tästä päivästä. Sopimus  astui voimaan 18.6.1937.
Suomen ensimmäinen suurlähettiläs Meksikossa oli Kalle Jutila, joka sivuakkreditoitiin Washingtonista Mexico Cityyn 11.11.1949. Samana vuonna myös Meksiko akkreditoi ensimmäisen suurlähettiläänsä Helsinkiin.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Meksiko on vientivetoinen teollisuuskeskus, joka on integroitunut vahvasti kansainvälisiin markkinoihin ja arvoketjuihin. Sillä on integroitu sisämarkkina ja yhteinen raja Yhdysvaltojen kanssa, kustannuksiltaan ja osaamistasoltaan kilpailukykyinen työvoima, vakiintuneet logistiset ketjut sekä verotukselliset kannustimet. Tuoreimmat tiedot kaupasta ja taloudesta löytyvät edustustojen katsauksista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan),

Sopimukset

Neuvottelut Euroopan unionin ja Meksikon välisestä globaalisopimuksen uudistamisesta alkoivat vuonna 2015 (Modernisation of the EU-Mexico Global Agreement). Osapuolet hyväksyivät huhtikuussa 2020 periaatesopimuksen, jonka jälkeen lopulliset neuvottelut pitkittyivät. Tällä hetkellä ei ole tietoa sopimuksen mahdollisesta allekirjoitusajankohdasta.
Suomen ja Meksikon yhteistyöllä metsäsektorilla on pitkät perinteet. Ensimmäiset yhteydet Meksikon ja Suomen metsäammattilaisten välillä luotiin jo 1960-luvulla. Meksikon kansallinen metsävirasto (CONAFOR, Comision Nacional Forestal de los Estados Mexicanos) ja Suomen maa- ja metsätalousministeriö ovat tehneet vuosien aikana useita yhteisymmärrysasiakirjoja (Memorandum of Understanding) metsäsektorin kehittämisestä.  
Yhteisymmärrysasiakirjoja on tehty myös opetus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiosektoreilla, puolustussektorilla sekä vesi,- jäte- ja energiasektoreilla.