Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Irlannin kahdenväliset suhteet ovat erinomaiset. Diplomaattiset suhteet maiden välillä solmittiin 6. helmikuuta 1962. Suomi ja Irlanti ovat monessa suhteessa samanmielisiä pieniä EU-maita, jotka voivat usein tukea toistensa kantoja. Maiden välinen vierailuvaihto on vilkasta. Yhteistyöaloja maiden välillä ovat muun muassa innovaatio- ja taloudellinen yhteistyö, yhteistyö kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa sekä yhteistyö eri EU-sektoreilla. Irlanti on Suomen tapaan Naton rauhankumppani.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Irlannin ja Suomen välinen kauppavaihto on pitkään ollut Suomelle alijäämäistä ja altista suhdannevaihteluille. Vuonna 2017 Suomen vienti Irlantiin oli tullin mukaan arvoltaan 271 miljoonaa euroa ja tuonti 502 miljoonaa euroa. Suomen vientituotteita Irlantiin ovat perinteisesti olleet paperi- ja metallivalmisteet, koneet, laitteet ja kuljetusvälineet sekä kemialliset aineet ja tuotteet. Irlannin osuus Suomen viennistä on noin puoli prosenttia. Tuonti Irlannista koostuu malmeista ja metalliromusta, kemiallisista aineista ja tuotteista sekä koneista ja laitteista.

Kulttuurisuhteet

Irlannin ja Suomen välillä on vireää kulttuurivaihtoa. Dublinissa vierailee säännöllisin väliajoin suomalaisia yhtyeitä ja taiteilijoita.

Suomalaiset, suomen kieli

Irlannissa asuu vuoden 2022 väestönlaskennan perusteella noin 1000 suomalaista ja lisäksi lähes 300 kaksoiskansalaista.
Maassa toimii aktiivinen Irlanti–Suomi-seura, (Irish Finnish Society, IFS) joka järjestää ohjelmaa suomalaisille ja suomenmielisille sekä pitää Dublinissa Suomi-koulua, jonka tarkoitus on vahvistaa suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta.
Liikemiesten verkottumisen puolesta toimii puolestaan Finnish Business Club (FBC). Dublinissa toimii myös Team Finland Ireland -verkosto, jonka puheenjohtajana toimii Suomen suurlähettiläs. Verkoston tarkoituksena on edistää Suomen maakuvaa ja kauppasuhteita Business Finlandin,Suomen Lontoon-instituutin, FBC:n, IFS:n, kunniakonsulien ja muiden suomalaistoimijoiden entistä tiiviimmällä yhteistyöllä.
Suomen Lontoon instituutin toiminta-alueeseen kuuluu myös Irlanti. Toiminnallaan instituutti edistää tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta Suomen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin tasavallan välillä.
The Finnish Institute in London Unit 1, 3 York Way
London N1C 4AE, UK
+44 (0)20 3764 5090