Passin katoaminen ulkomailla

  1. Jos passisi katoaa,  tee siitä heti rikos- tai katoamisilmoitus paikallisella poliisiasemalla. Useissa maissa on erityisiä turistipoliiseja, jotka ottavat ilmoituksia vastaan.
  2. Pyydä ilmoituksesta tai tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio. Tarvitset sitä myöhemmin, kun haet uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai jos kadonnutta passia käytetään väärin. Suomen viranomaiset eivät tee virallisia passien katoamisilmoituksia puhelimitse saatujen ilmoitusten perusteella.
  3. Suomen kansalaisena voit hakea uutta passia minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä.
  4. Jos Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, käänny toisen EU-maan puoleen(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document/ETD) saamiseksi kotimatkaa varten.

Entä jos kadonnut passisi löydetään?

Mikäli kadonneet viralliset asiakirjasi löytyvät myöhemmin, paikallinen viranomainen toimittaa ne yleensä Suomen edustustolle.

Huomaa, että kun passi on ilmoitettu anastetuksi tai kadonneeksi Suomen viranomaisille, sitä ei voi ottaa enää uudelleen käyttöön. 

Edustusto lähettää kuitenkin löytyneet asiakirjat Suomeen asiakirjat myöntäneelle viranomaiselle tai niiden haltijan asuinpaikkakunnan poliisille.

Passin katoaminen Hongkongissa

Jos voimassa oleva passi on varastettu tai kadonnut, on uutta passia haettaessa esitettävä poliisille tehty rikos- tai katoamisilmoitus. Passinhakijan henkilöllisyys on varmistettava jollakin muulla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Katoamisilmoituksen voi tehdä lähimmälle poliisiasemalle Hongkongissa. Poliisiasemien yhteystiedot löydät täältä: Hong Kong Police Force(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Väliaikainen passi

Väliaikainen passi voidaan myöntää vain erityisestä syystä, johon passinhakija ei ole voinut varautua ennalta, kuten katoaminen tai varkaus, ja jos passin myöntäminen nopeutetussakaan aikataulussa (pikapassi) ei ole mahdollista. Väliaikaisen passin myöntämisen edellytykset harkitaan aina tarkkaan ja tapauskohtaisesti. Väliaikainen passi myönnetään vain tarvittavan matkan ajaksi eli pääsääntöisesti kotimatkaa varten.

Väliaikainen passi ei ole biometrinen passi ja kaikki maat eivät välttämättä hyväksy väliaikaista passia maahantuloon, mm. USA vaatii väliaikaiseen passin erillisen viisumin. Jotkin Aasian maat eivät myöskään hyväksy Suomen väliaikaista passia tai saattavat vaatia siihen viisumin. Tarkista väliaikaisen passin kelpoisuus ja mahdolliset viisumivaatimukset aina ko. maan edustustosta.