Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Hongkongissa syntyneen lapsen rekisteröinti

Hongkongissa syntynyt Suomen kansalainen tulisi rekisteröidä väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon (Pietarsaari, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Hongkongin pääkonsulaatiin. Huom! Rekisteröinnin hoitaminen pääkonsulaatin kautta muuttui maksulliseksi 1.9.2020 lähtien.

Lomake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisteriin voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.


Laillistusohjeet Hongkongissa

Jos tarvitset laillistuksen (Apostille Service) Hongkongin viranomaisen antamaan todistukseen, voi sen tehdä Apostille Service Officessa. Yhteystiedot ja laillistusohjeet löytyvät täältä: Apostille Service Office, High Court Registry.(Linkki toiselle verkkosivustolle)