Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomi on ollut edustettuna Hongkongissa jo yli 80 vuotta. Suomi nosti edustautumisensa pääkonsulitasolle 1991. Kanssakäyminen ja keskinäinen vierailuvaihto on pysynyt tasaisen vilkkaana erityisesti kulttuurin, tieteen, opetuksen ja muotoilun aloilla. Matkailu on kehittynyt nopeasti Finnairin suorien lentovuorojen ansiosta. Hongkong kuuluu useimmiten Kiinaan suuntautuvien virallisten vierailujen ohjelmaan.
Hongkongissa asuu enemmän tai vähemmän pysyvästi noin 300 suomalaista, joista osa on tänne yritystoimintansa perustaneita, osa taas suomalaisten tai kansainvälisten yritysten suomalaishenkilökuntaa. Myös Suomen Lähetysseuralla on Hongkongissa pitkät perinteet.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen tuonti Hongkongista 2017 oli 136 miljoonaa euroa (+20 %), ja vienti Hongkongiin oli 185 miljoonaa euroa (+9 %). Suomen viennin kasvuun vaikuttaa turkiskaupan kulloinenkin markkinatilanne, ja viennin suuret vuosiheilahtelut johtuvat turkiskaupan suhdanneherkkyydestä.
Hongkongilla on edelleen rooli Suomen ja Kiinan välisen tavaraliikenteen kauttakulkureittinä.
Ajankohtaisia ja tarkkoja Suomen ja Hongkongin välisiä tuonti- ja vientitilastoja löytyy Tullin verkkosivustolta https://tulli.fi/tilastot/tavaroiden-ulkomaankauppa (avautuu uuteen ikkunaan) .
Palveluiden osuus bruttokansantuotteen muodostuksesta on yli 90 prosenttia. Hongkongissa niiden merkitys Suomen ja Hongkongin kahdenvälisessä kauppavaihdossa lisääntyykin todennäköisesti jatkuvasti. Selvin kasvusektori tässä suhteessa lienee kuitenkin ollut matkailu, mitä luonnollisesti on vauhdittanut Finnairin siirtyminen operoimaan päivittäisillä suorilla lennoilla Hongkongin ja Helsingin välillä toukokuusta 2008 alkaen. Hongkongilaisten matkailu Suomeen kasvoi 30 prosenttia vuonna 2017 ja lähes 40 prosenttia vuonna 2016.
Useimmat Hongkongissa toimivat suomalaisyritykset ovat jäsenenä vuonna 1986 perustetussa kauppayhdistyksessä (Finnish Business Council, FBC), joka vuodesta 2008 alkaen toimii Hongkongin suomalaisena kauppakamarina (Finnish Chamber of Commerce, FinnCham ). Usein Hongkongiin rekisteröityneet suomalaisyritykset toimivat emoyhtiönsä alue-edustustoina koko Aasian markkinoilla. Tällä hetkellä FinnChamin jäsenyrityksiä on noin 50.

Kulttuurisuhteet

Suomen ja Hongkongin välisellä kulttuuriyhteistyöllä tuetaan poliittisia ja taloudellisia tavoitteita, edistetään kulttuurivientiä ja vahvistetaan Suomen mainetta korkeatasoisen kulttuurin maana. Näyttelyiden, konserttien ja taiteilijavierailujen kautta on tehty perustavaa työtä suomaisen kulttuurin ja suomalaisen elämänmuodon tunnetuksi tekemiseksi. Pääkonsulaatti on luonut pohjaa erityisesti musiikin, muotoilun ja arkkitehtuurin sekä elokuva-alan yhteistyölle suomalaisten ja kiinalaisten tahojen välillä. Nämä alat on todettu kaikkein lupaavimmiksi jatkoyhteistyön kehittämisen kannalta. Suomessa yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Design Forum Finland, suomalaisen musiikin tiedotuskeskus, elokuvasäätiö sekä yksittäiset suomalaiset kulttuurialan asiantuntijat. Kiinalaisia yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Hong Kong Design Centre, Hong Kong Art Museum, paikalliset galleriat ja konserttisalit.
Merkille pantavaa on korkeakoulujen välinen opiskelijavaihto, jonka kautta myös luodaan sellaisia verkostoja, jotka ovat myöhemmin hyödynnettävissä tieteellisessä, taloudellisessa ja muussa yhteistyössä.

Suomalaiset, suomen kieli

Hongkongissa asuu pysyvästi arviolta 300 suomalaista. Valtaosa on nuoria ja keski-ikäisiä liikealalla toimivia henkilöitä. Vaihtuvuus on melko suurta, sillä keskimäärin Hongkongissa asutaan 2-4 vuotta.
Vuonna 1996 perustettiin Hongkongin Suomalaisyhdistys (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)(Hong Kong Finnish Society), joka edistää suomalaisen siirtokunnan keskinäistä yhteydenpitoa ja harrastustoimintaa. Yhdistys järjestää muun muassa yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä "Tuoksuva Satama", jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. Suomalaisyhdistys pyörittää myös Suomi-koulua, joka järjestää opetusta joka toinen lauantai.
Suomen Lähetysseura on toiminut Hongkongissa vuodesta 1952. Se harjoittaa monialaista kirkollista yhteistyötä. Lähetysseura järjestää vuosittain muun muassa suomenkielisen pääsiäisjumalanpalveluksen sekä joulun alla Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuuden.
Pääkonsulaatti tiedottaa ajankohtaisista asioista kotisivuillaan sekä Facebookissa. Suomalaisista pidetään osoiteluetteloa myös sähköisessä muodossa, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää tiedotuksessa, etenkin kriisitilanteissa. 
Suomen kieltä ei ole ainakaan tällä hetkellä mahdollista opiskella Hongkongissa.

Sopimukset


 Seuraavat sopimukset ovat ratifioimisvaiheessa:
  • Sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Vierailut

Suomesta on tehty lähes vuosittain korkean tason vierailuja Hongkongiin ja Hongkongista vastavuoroisesti Suomeen.

Vierailut Hongkongista Suomeen 2005 lukien

2005
John Tsang
Hongkongin kauppa-, teollisuus- ja teknologiaministeri
 
2005
Rita Fan
Hongkongin lainsäädäntöneuvoston puheenjohtaja
(Eduskunnan puhemiehen Paavo Lipposen vieraana)

 
2006
Hongkongin ympäristövaliokunnan vierailu
(pj So-yuk Choy )
 
2007
Joseph Wong

Hongkongin kauppa-, teollisuus- ja teknologiaministeri
2007
Wong Yan Lung
Hongkongin oikeusministeri
 
2008
Michael Suen
Hongkongin opetusministeri
 
2009
Rita Lau
Kauppa- ja talouskehitysministeri
2011
Carrie Lam
Kaupunkirakentamisen ministeri (Development)
2014
Eddie Ng
Opetusministeri
2016
Prof. KC Chan
Rahoituspalveluministeri
2018
Joshua Law
Henkilöstöhallintoministeri (Secretary for the Civil Service)
Vierailut Suomesta Hongkongiin 2005 lukien
2005
Johannes Koskinen
oikeusministeri
 
2005
 
WTO 6. ministerikokous, Suomen delegaatio 10.–19.12.
Mari Kiviniemi
ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä

 
Juha Korkeaoja
maa- ja metsätalousministeri

 
2006
Valtiontilintarkastajat
(pj Virpa Puisto)
 
2006
Eduskunnan suuren valiokunnan valtuuskunta
(pj Jari Vilén)   
 
2006
Valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaosto
(pj Kyösti Karjula)
 
2007
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
(pj Marja Tiura)
 
2008
Paula Lehtomäki
Ympäristöministeri
2010
Paavo Väyrynen
Ulkomaankauppaministeri
2016
Kimmo Tiilikainen
Maatalous- ja ympäristöministeri
2017
Sanni Grahn-Laasonen
Opetusministeri
2018
Antti Häkkänen
Oikeusministeri
Paula Lehtomäki
Valtiosihteeri
Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri 

Historia

Suomella  on ollut Hongkongissa kunniakonsuleita vuodesta 1929 alkaen. Konsulinvirasto avattiin vuonna 1976, ensimmäinen kaupallinen sihteeri aloitti vuonna 1984. Konsulinvirasto nostettiin pääkonsulaatiksi 1.10.1991.

Suomen pääkonsulit

  • Hannu Uusi-Videnoja 1.10.1991–31.8.1995
  • Asko Numminen 1.9.1995–31.12.1997
  • Ilkka Heiskanen 1.1.1998–31.8.2002
  • Pauli Mäkelä 1.9.2002–15.6.2006
  • Timo Rajakangas 1.9.2006–31.8.2010
  • Annikki Arponen 1.9.2010–31.8.2014
  • Jari Sinkari 1.9.2014–31.8.2018
  • Johanna Karanko 1.9.2018–