Isyyden vahvistaminen

Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Vieraassa valtiossa annettu lainvoimainen isyyspäätös voidaan tunnustaa Suomessa ilman eri vahvistusta. 

Päätöksenä pidetään tuomioistuimen ja muun viranomaisen päätöstä sekä oikeustoimen vahvistamista tai rekisteröintiä, jos lapsen ja miehen välistä suhdetta pidetään tällaisen toimenpiteen seurauksena isyyssuhteena siinä valtiossa, jossa rekisteröinti tai muu toimenpide on suoritettu.

Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko isyydestä vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa.

Isyyden vahvistaminen Hongkongissa

Hongkongin lainsäädännön mukaan miehen katsotaan olevan lapsen isä, jos hän on avioliitossa lapsen syntymähetkellä lapsen äidin kanssa (Hong Kong Parent and Child Ordinance, Cap. 429). Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, miehen joka rekisteröi itsensä lapsen isäksi, katsotaan olevan lapsen isä. Hongkongissa syntymän ja siihen liittyvät rekisteröinnin tekee Hong Kong Immigration, Births and Deaths Registration(Linkki toiselle verkkosivustolle). Kun lapsen syntymätodistukseen on merkitty isän nimi, riittää tämä isyyden vahvistamiseksi. Suomen viranomaisia varten alkuperäiseen todistukseen tulee hankkia Apostille-todistus.

 

Laillistusohjeet Hongkongissa

Jos sinun tarvitsee laillistaa (Apostille Service) Hongkongin viranomaisen antama todistus, voi sen tehdä Apostille Service Officessa. Yhteystiedot ja laillistusohjeet löytyvät täältä: Apostille Service Office, High Court Registry. (Linkki toiselle verkkosivustolle)