Viron markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Talouskehitys on ollut nopeaa. Kasvun odotetaan jatkuvan korona-ajan jälkeen, joskin tasaantuvan aiempaan verrattuna. Suomalaistaustaiset yritykset ovat vahvasti läsnä Virossa. Markkinamahdollisuuksia on paljon. Työvoimakustannukset ovat alhaisemmat kuin Suomessa, joskin Viron suhteellinen etu työvoimakustannuksissa on kaventumassa. Työvoimavaltaisia yrityksiä on jo siirtynyt Virosta halvempien työvoimakustannusten maihin (mm. tekstiiliteollisuus). Viron sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja tähän liittyvät energiasektorin muutokset tarjoavat paljon mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

Viro on pieni, avoin talous ja riippuvainen ulkomaisista investoinneista. Työmarkkinat ovat joustavat.  Yrityssektorille maa tarjoaa vakaan toimintaympäristön. Virossa panostetaan paljon korkean teknologian yritystoimintaan, mukaan lukien digipalvelut ja tekoäly. Ulkomaisten sijoitusten osuus on vähentynyt viime vuosina. Viron ulkomaankaupassa – niin vienti kuin tuonti – Suomi on selvästi tärkein maa. Suomalaismatkailijat ovat selvästi suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Virossa.

Suomalaisyritykset ovat läsnä laajalti, lauttaliikenteestä ja teknologiateollisuudesta aina metsä- ja elintarvikealoille. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat Rail Baltica -rautatiehankkeeseen liittyvät tarjouskilpailut. Samoin Tallinnan ja useiden muidenkin Viron kaupunkien pyrkimys kehittää ”älykkäitä” kaupunkitilan ja liikkumisen ratkaisuja – esimerkkinä Smart Cities -projekti. Viron sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja energiasektorin laajamittainen uudistaminen, eli palavankiven korvaaminen, irtautuminen Venäjän sähköverkosta sekä suuri kiinnostus tuulivoimaa kohtaan, tarjoavat paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä on tulevina vuosina paljon kehittämistarpeita ja digitaalisia ratkaisuja pyritään hyödyntämään entistä laajemmin.  

Viron markkinoille pääsy on yleensä helppoa ja vaivatonta. Suomalaisten yritysten näkökulmasta Virossa on alhaiset työvoimakustannukset, ja sijainti lähellä Suomea antaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa niin Suomessa kuin Virossa. Maassa toimii myös paljon suomalaistaustaisia pienyrityksiä ja start-up-yrityksiä. Virossa toimivien suomalaisten yrittäjien välillä on hyvät verkostot.

Timo Kantola, Suomen suurlähettiläs, Viro