Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Kyproksen suhteet ovat hyvät. Virallista vierailuvaihtoa on tasaiseen tahtiin. Suomalaisia rauhanturvaajia on toiminut Kyproksen UNFICYP -rauhanturvaoperaatiossa n. 10 000 vuosina 1964-2004. Suomi pyrkii toiminnallaan vahvistamaan Kyproksen yhteisöjen välisiä suhteita ja luottamusta. Maiden välinen kauppa on vaatimatonta. Saarella käy noin 20 0000 suomalaisturistia vuosittain.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Kyproksen välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä allekirjoitettiin 15. marraskuuta 2012. Sopimus tuli voimaan huhtikuussa 2013 ja sen soveltaminen alkoi vuoden 2014 alusta.
Suomen ja Kyproksen välinen kauppa on suhteellisen vaatimatonta.  Vuonna 2015 Kyproksen ja Suomen välinen kauppavaihto oli 21 milj. euron tasolla. Kauppa on Suomelle ylijäämäistä. Suomen vienti oli noin 13 miljoonaa euroa ja tuonti noin 8 miljoonaa euroa. Suomalaisista tuotteista tunnetuimpia ovat Koneen hissit, Valion juustot, puu-, paperi- ja sellutuotteet. (Lähde: www.tulli.fi )

Suomalaisyrityksillä ei ole valmistustoimintaa Kyproksella ja ne ovat edustettuina saarella lähinnä agenttien välityksellä. Yksi merkittävimmistä suomalaisista yrityksistä Kyproksella on Kone, joka aloitti virallisesti omalla nimellään tapahtuvan toiminnan syyskuussa 2006. 
Team Finland -toiminnasta Kyproksella vastaa Suomen suurlähetystö. Kulttuuri- ja tiedeinstituuttia tai muuta julkisrahoitteista suomalaistoimijaa ei ole.
Kyproksella toimii pohjoismainen kauppayhdistys, jonka jäseninä ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska ja Norja. Tämän lisäksi pohjoismaisia ja kyproslaisia yritysjäseniä on yli 30. Kauppayhdistyksen tavoitteena on edistää, laajentaa ja tukea taloudellisia ja kaupallisia suhteita Suomen ja Kyproksen välillä.
Yhteispohjoismaisen kauppayhdistyksen sihteeristön yhteystiedot:
Cyprus Nordic Countries Business Association
P.O. box 21455
 
CY - 1509, Nicosia
Puh. +357 22 889 718
Fax +357 22 668 630
Sähköposti: a [email protected]

 

Kulttuurisuhteet

Suomen ja Kyproksen välillä on säännöllistä kulttuurivaihtoa (kulttuuritapahtumat ja erilaiset seminaarit). Suomalaisia taiteilijavierailijoita käy vuosittain Kyproksella. 
Maiden välillä on yhteistyötä myös opetusalalla. Suomalaiset opetusalan asiantuntijat ovat vierailleet luennoimassa Kyproksella suomalaisesta koulujärjestelmästä ja kyproslaiset opetusalan ammattilaiset ovat vierailleet tutustumassa Suomen koulujärjestelmään. Suurlähetystö osallistuu Kyproksella pidettäviin opetusmessuihin esitellen suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja opintomahdollisuuksia.

Suomalaiset, suomen kieli

Vuonna 2017  Kyproksella kävi reilut 20 000 suomalaisturistia. Matkailu on selittävä tekijä myös saarella pysyvämmin asuvien suomalaisten suhteellisen suureen määrään. Heitä arvioidaan olevan noin 500, joista suurin osa on päätynyt nykyiseen asuinpaikkaansa avioliiton kautta. Lisäksi Kypros on houkutellut jonkin verran eläkeläisiä, jotka viettävät talvikaudet saarella.
Suomi-koulu toimii Limassolissa ja Pafoksessa, Limassolissa on myös kerho. Suomalaiset opettajat järjestävät opetusta Limassolissa lauantaisin, Pafoksessa noin kahtena keskiviikkoiltapäivänä kuukaudessa. Koulut ja kerhot toivottavat kaikki uudet lapset lämpimästi tervetulleiksi.
Kyproksen suurimmassa suomalaiskeskuksessa, Limassolissa, toimii talvikaudella suomalainen turistipappi ja kanttori.
Papin paikalla ollessa pidetään tavallisesti suomalainen jumalanpalvelus Limassolissa sunnuntaisin Pyhän Katariinan kirkossa kello 12.30 osoitteessa Ierousalim Street 2. Larnakassa, Agia Napassa, Nikosiassa ja Pafoksessa pidettävistä jumalanpalveluksista tiedotetaan kausiesitteellä ja Suomen kirkko Kyproksella -verkkosivuilla.
Kirkon yhteystiedot:

Vierailut

Suomen ja Kyproksen välillä on säännöllisesti virallista vierailuvaihtoa, joka on tavallista vilkkaampaa aina maiden EU-puheenjohtajuuksien aikana.

Historia

Suomen ja Kyproksen suhteet olivat ennen Suomen suurlähetystön avaamista 1. heinäkuuta 2004 hyvät, mutta varsin ohuet. Yli 10 000 suomalaista rauhanturvaajaa palveli vuosina 1964−2005 YK:n rauhanturvaoperaatiossa, UNFICYP:issä (United Nations Peacekeeping Force In Cyprus). Saarella muistetaan hyvin myös ensimmäisen YK-sovittelijan, Sakari Tuomiojan, panos. Kyproksen jäsenyys EU:ssa toi uuden ulottuvuuden Suomen ja Kyproksen välisiin suhteisiin.

Suomen edustautuminen Kyproksella

Suomi edustautui pitkään sivuakkreditoinnein, aluksi Roomasta ja sitten Tel Avivista käsin. Suomi avasi suurlähetystön Kyprokselle 1. heinäkuuta 2004, jolloin saarelle nimitettiin myös ensimmäinen pysyvä suurlähettiläs, Risto Piipponen.
Suomen edustustopäälliköt Kyproksella:
 • Oskar Vahervuori, lähettiläs (Nikosia /Rooma) 1961-1964
 • Oskar Vahervuori, suurlähettiläs  (Nikosia / Rooma) 1964-1968
 • Leo Tuominen, suurlähettiläs (Nikosia /Rooma) 1968-1969
 • Jorma Vanamo, suurlähettiläs (Nikosia /Rooma) 1970-1975
 • Matti Kahiluoto, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1975-1981
 • Paaso Helminen, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1981-1982
 • Erkki Mäentakanen, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1982-1984
 • Taneli Kekkonen, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1984-1985
 • Osmo Väinölä, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1985-1989
 • Pekka J. Korvenheimo, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1989-1993
 • Arto Tanner, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1993-1997
 • Pasi Patokallio, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 1997-2003
 • Kari Veijalainen, suurlähettiläs (Nikosia /Tel Aviv) 2003-2004
 • Risto Piipponen, suurlähettiläs (Nikosia) 2004-2008
 • Riitta Resch, suurlähettiläs (Nikosia) 2008-2012
 • Anu Saarela, suurlähettiläs (Nikosia) 2012-2016
 • Timo Heino, suurlähettiläs (Nikosia) 2016-