29.5.2024

Kypros: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kyproksen lähialuiden tilanne on epävakaa.
Maastopalot ja maanjäristykset ovat mahdollisia. Seuraa tarvittaessa uutisia ja noudata paikallisviranomaisen ohjeita. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä on oltava tarkkaavainen ja varovainen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Matkatoimiston järjestämällä matkalla olevaa avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.

Konsulipalvelulaki(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suosittelemme aina matkavakuutuksen ottamista. Tarkista ennen matkaasi matkavakuutuksesi kattavuus ja voimassaolo erityisesti jos sinulla on jokin sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, Sairastuneen tai vainajan kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Tee matkustusilmoitus osoitteessa https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen turvallisuustilanne Kyproksella on vakaa ja viranomaisten kyky toimia on hyvä. Maan turvallisuustilanteesta vastaavia viranomaisia ovat:

Kyproksen väestönsuojelu (englanniksi)
https://civildefence.com.cy/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kyproksen poliisi (englanniksi)
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen hätänumero Kyproksella on 112.

Erityiset turvallisuusriskit

Suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia ns. vihreän linjan pohjoispuolella. Tämä tulee huomioida tälle alueelle suuntautuvassa matkailussa, ml. valmismatkat.

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin turisteihin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta se on lisääntynyt viime vuosina. Suosituissa matkakohteissa on vuosittain tapahtunut vain joitain yksittäisiä omaisuusrikoksia sekä väkivaltarikoksia. Yksin liikkumista syrjäisillä kaduilla kannattaa välttää varsinkin pimeällä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Moottoritiet ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä tulee olla valpas ja varovainen ja arvaamattomaan liikennekäyttäytymiseen kannattaa varautua. Moottoriteillä ajonopeudet kohoavat helposti yli sallittujen rajojen. Kyproksella ei ole rautateitä.

Kyproksella liikenneturvallisuuteen liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi (englanniksi) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Luonnonolot

Kypros sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kyproksen viranomaisilla on tarpeelliset ja hyvät valmiussuunnitelmat maanjäristysten varalle.

Pelastustöistä vastaava viranomainen Kyproksella on väestönsuojelu (englanniksi).
https://civildefence.com.cy/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Seismologiaan liittyvistä tutkimuksista Kyproksella vastaa maatalous- ja ympäristöministeriön geologian osasto (englanniksi).
https://moa.gov.cy/sectors/geology-and-minds/natural-resources-geological-survey-department/?lang=en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Pitkistä kuivista, kuumista kausista johtuen maassa vallitsee varsinkin kesäkuukausina maastopalovaara.Kyproksen viranomaiset kehottavat soittamaan välittömästi puhelinnumeroon +357 1407 tai hätänumeroon 112, mikäli havaitset mahdollisen maastopalon. Maastopalojen välittömästä läheisyydestä on syytä poistua ja seurata matkanjärjestäjien ja viranomaisten ohjeita. Erityisesti sateettomina kausina Kyproksella esiintyy terveydelle haitallista savusumua, jolloin kannattaa seurata viranomaisten suosituksia. Talvisin rankkasateet saattavat aiheuttaa tulvia, jolloin autoilijoiden kannattaa noudattaa varovaisuutta muun muassa teiden sortumavaarojen takia. Kriisitilanteessa pidä lähiomaisesi, matkanjärjestäjä ja viranomainen tietoisena tilanteestasi.

Terveys

Kyproksella hanavesi on pääasiassa juomakelpoista, mutta laatu riippuu putkiston kunnosta. Monet paikalliset juovat pullovettä hanaveden runsaan kloorin vuoksi.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta: https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta eikä esimerkiksi sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan.
Kyproksella sairaanhoitokortti ei kelpaa kaikissa yksityissairaaloissa, joissa saa usein kunnallissairaaloita parempaa palvelua. Yksityissairaaloissa puhutaan useammin englantia ja hoitoon pääsee nopeammin.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole voimassa Kyproksen pohjoisosassa. Suurlähetystö suosittelee kaikenkattavan matkavakuutuksen ottamista.

Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutukseesi sisältyy.

Maan lait ja käytännöt

YK:n hallinnoima nk. ”vihreä linja” jakaa Kyproksen kahteen osaan: vuonna 1974 Turkin valloittamaan ja kyproksenturkkilaisten asuttamaan saaren pohjoisosaan sekä kyproksenkreikkalaisten asuttamaan saaren eteläosaan. Vuonna 1983 pohjoisen kyproksenturkkilaisyhteisö julistautui itsenäiseksi ”Pohjois-Kyproksen turkkilaiseksi tasavallaksi” (TRNC), jonka ainoastaan Turkki on tunnustanut. Saarella on siten vain yksi hallinto, Kyproksen tasavalta, joka on kansainvälisesti tunnustettu.

EU-kansalaiset voivat ylittää yhdeksällä ylityspaikalla vihreän linjan esittämällä passin tai kuvallisen henkilökortin. Linjan ylittäminen autolla on mahdollista, mutta sitä varten tulee hankkia erillinen vakuutus, jonka voi ostaa ylityspaikalta. On tärkeää selvittää etukäteen mitä autovakuutukset kattavat.

Kyproksella ei ole koko saaren kattavaa paikallista matkapuhelinverkkoa, eikä suoria puhelinyhteyksiä Kyproksen tasavallan ja saaren pohjoisosan välillä. Ulkomaisia liittymiä käyttävät matkapuhelimet toimivat kuitenkin yleensä molemmilla alueilla verkkoa vaihtaen. EU-maista tulevien vierailijoiden kannattaa huomioida, että EU:n sisäinen ilmainen verkkovierailu ei kata Kyproksen pohjoisosaa.

Asunnon- ja kiinteistönhankintaan Kyproksella on suhtauduttava erityisellä varauksella omistusolojen epäselvyyden vuoksi. Suositeltavaa onkin turvautua pätevän ja paikalliset lait ja olosuhteet tuntevan asiantuntijan apuun. Saaren pohjoisosan kyproksenturkkilainen puoli on kansainvälisoikeudellisesti miehitettyä aluetta, joten varsinkin siellä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta ja selvittää kiinteistön taustat tarkkaan asiantuntevan, alueen kiinteistöoloihin perehtyneen riippumattoman juristin avulla. Useat ulkomaalaiset ovat joutuneet kiinteistökaupoissaan hankaliin oikeuskäsittelyihin.

Erityisesti saaren pohjoisosaan suuntautuvien valmismatkojen osalta on tärkeä selvittää ennakkoon huolellisesti matkanjärjestäjien tarjoamat palvelut sekä mitä matkan hintaan sisältyy. Arvotavarakauppoihin vihreän linjan pohjoispuolella kannattaa suhtautua varoen.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole voimassa saaren pohjoisosassa. Suurlähetystö suosittelee kaikenkattavan matkavakuutuksen ottamista. Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutukseesi sisältyy.

Huomioithan, että suurlähestystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa Kyproksen pohjoisosassa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia.

Maahantulosäännökset

Maahantuloa koskevista säännöistä löydät tietoa Kyproksen matkailuviranomaisten verkkosivuilta https://www.visitcyprus.com/index.php/en/practical-info/entry-requirements(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Lue lisää Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista osoitteessa https://um.fi/passi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].