8.6.2021

Kypros: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kyproksen viranomaisten uhka-arvio on lähialueen epävakaan tilanteen vuoksi nostettu tasolta matala tasolle keskinkertainen. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä on oltava tarkkaavainen.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Kyproksen tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero Kyproksella on 112.
Yleinen turvallisuustilanne Kyproksella on vakaa ja viranomaisten kyky toimia on hyvä. Maan turvallisuustilanteesta vastaavia viranomaisia ovat:

Kyproksen väestönsuojelu (englanniksi)
https://civildefence.com.cy/en/Linkki toiselle web-sivustolle.

Kyproksen poliisi (englanniksi)
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocumentLinkki toiselle web-sivustolle.

Erityiset turvallisuusriskit

Suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia ns. vihreän linjan pohjoispuolella. Tämä tulee huomioida tälle alueelle suuntautuvassa matkailussa, ml. valmismatkat.

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin turisteihin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta se on lisääntynyt viime vuosina. Suosituissa matkakohteissa on vuosittain tapahtunut vain joitain yksittäisiä omaisuusrikoksia sekä väkivaltarikoksia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Moottoritiet ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä tulee olla valpas ja varovainen ja muutenkin arvaamattomaan liikennekäyttäytymiseen kannattaa varautua. Moottoriteillä ajonopeudet kohoavat helposti yli sallittujen rajojen. Kyproksella ei ole rautateitä.

Kyproksella liikenneturvallisuuteen liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi (englanniksi) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocumentLinkki toiselle web-sivustolle.

Luonnonolot

Kyproksen lähellä olevilla merialueilla on mannerlaattojen liitoskohtia. Niiden liikkeistä johtuen Kyproksella on tilastoitu vuosittain muutamia maanjäristyksiä, joiden voimakkuus on vuodesta 1996 lähtien ollut 3,0–5,5 Richterin asteikolla mitattuna. Lisäksi on tilastoitu muutamia kymmeniä heikompia maanjäristyksiä. Tätä aiemmin saarella on ollut suuria järistyksiä, jotka ovat vaatineet kuolonuhreja.

Kyproksen viranomaisilla on tarpeelliset ja hyvät valmiussuunnitelmat maanjäristysten varalle. Maatalous- ja ympäristöministeriön geologian osasto vastaa seismologiaan liittyvistä tutkimuksista Kyproksella (englanniksi)
https://moa.gov.cy/sectors/geology-and-minds/natural-resources-geological-survey-department/?lang=enLinkki toiselle web-sivustolle.

Pelastustöistä vastaava viranomainen Kyproksella on väestönsuojelu (englanniksi)
https://civildefence.com.cy/en/Linkki toiselle web-sivustolle.

Pitkistä kuivista, kuumista kausista johtuen maassa vallitsee varsinkin kesäkuukausina maastopalovaara. Erityisesti sateettomina kausina Kyproksella esiintyy terveydelle haitallista savusumua, jolloin kannattaa seurata viranomaisten suosituksia. Talvisin rankkasateet saattavat aiheuttaa tulvia, jolloin autoilijoiden kannattaa noudattaa varovaisuutta muun muassa teiden sortumavaarojen takia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Hanavesi on pääasiassa juomakelpoista, mutta laatu riippuu putkiston kunnosta, ja monet paikalliset juovat pullovettä hanaveden runsaan kloorin vuoksi.

Kyproksella, kuten yleensäkin EU- ja ETA-alueella, matkustava saa akuutissa sairaustapauksessa hoitoa KELA:n myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta:

http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokorttiLinkki toiselle web-sivustolle.

http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortetLinkki toiselle web-sivustolle.

http://www.kela.fi/web/en/european-health-insuranceLinkki toiselle web-sivustolle.
card?inheritRedirect=true

Yksityissairaaloissa saa usein kunnallissairaaloita parempaa palvelua koska niissä puhutaan useammin englantia ja hoitoon pääsee nopeammin. Matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa, sillä KELA:n myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kelpaa kaikissa yksityissairaaloissa. Lisäksi erityishoitoa tai kotiutusta vaativat sairaus- ja kuolemantapaukset toimenpiteineen ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkavakuutusta. Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maan lait ja käytännöt

YK:n hallinnoima nk. ”vihreä linja” jakaa Kyproksen kahteen osaan: vuonna 1974 Turkin valloittamaan ja kyproksenturkkilaisten asuttamaan saaren pohjoisosaan sekä kyproksenkreikkalaisten asuttamaan saaren etelä-osaan. Vuonna 1983 pohjoisen kyproksenturkkilaisyhteisö julistautui itsenäiseksi ”Pohjois-Kyproksen turkkilaiseksi tasavallaksi” (TRNC), jonka ainoastaan Turkki on tunnustanut. Saarella on siten vain yksi hallinto, joka on kansainvälisesti tunnustettu, Kyproksen tasavalta.

Asunnon- ja kiinteistönhankintaan Kyproksella tulee suhtautua varauksella omistusolojen epäselvyyden vuoksi ja kannattaa turvautua oikeudellisen asiantuntijan apuun. Varsinkin saaren pohjoisosassa kyproksenturkkilaisella alueella pitää noudattaa erityistä varovaisuutta ja tarkkaan selvittää kiinteistön taustat asiantuntevan, alueen kiinteistöoloihin perehtyneen riippumattoman juristin avulla, sillä kyproksenturkkilainen puoli on kansainvälisoikeudellisesti miehitettyä aluetta. Useat ulkomaalaiset ovat joutuneet kiinteistökaupoissaan hankaliin oikeuskäsittelyihin.

EU-kansalaiset voivat normaalioloissa ylittää yhdeksällä ylityspaikalla vihreän linjan, esittämällä passin tai kuvallisen henkilökortin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia vihreän linjan pohjoispuolella. Linjan ylittäminen autolla normaalioloissa on mahdollista, mutta sitä varten tulee hankkia erityinen vakuutus, jonka saa ostaa ylityspaikalta. Koronapandemian takia vihreän linjan ylitystä rajoitetaan. Ajankohtaista tietoa linjan ylittämisestä löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Erityisesti saaren pohjoisosaan suuntautuvien valmismatkojen osalta on tärkeä selvittää ennakkoon huolellisesti matkanjärjestäjien tarjoamat palvelut sekä mitä matkan hintaan sisältyy.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä (englanniksi):
Kyproksen ulkoministeriö
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa90_en/mfa90_en?OpenDocumentLinkki toiselle web-sivustolle.

Kyproksen terveysministeriö
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098CLinkki toiselle web-sivustolle.

Kyproksen uutis- ja tietotoimisto (Press and Information Office)
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/Linkki toiselle web-sivustolle.

Suurlähetystön ylläpitämät koronavirusuutiset Kyproksella alla (suomeksi ja ruotsiksi):
https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].