Vice direktören för Förenta staternas myndighet för utvecklingssamarbete Bonnie Glick besöker Finland

Vice direktören för Förenta staternas myndighet för utvecklingssamarbete Bonnie Glick besöker Finland

Vice direktören för Förenta staternas myndighet för utvecklingssamarbete (USAID) Bonnie Glick besöker Finland den 19–20 oktober.

Under sitt besök träffar Glick utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, som bjudit in Glick till Finland under hennes resa till Europa. Vice direktör Glick kommer också att träffa utrikesminister Pekka Haavisto och delta i ett möte vid statsrådets kansli. 

Avsikten är att fortsätta diskussionen om aktuella utvecklingspolitiska frågor och i synnerhet främjandet av digitalisering i utvecklingsländer. På agendan står också diskussion om coronapandemins följder och den kommande givarkonferensen för Afghanistan, som Finland ordnar tillsammans med Afghanistan och FN:s insats i landet UNAMA. 

Under sitt Finlandsbesök träffar vice direktör Glick även företrädare för andra finländska myndigheter och för den privata sektorn.

Ytterligare information: Hanna-Leena Korteniemi, chef för utrikesministeriets enhet för Nordamerika, tfn +358 295 350 662, Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034  

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]