Finland och Europarådet

Europarådet arbetar för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Finland var ordförande i Europarådets ministerkommitté från november 2018 till maj 2019.