Finland kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter

Finland är kandidat till FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024. Huvudbudskapet i Finlands kampanj, ”A Diverse World, Universal Human Rights”, framhåller de mänskliga rättigheternas universalitet. Valet förrättas i FN:s generalförsamling i oktober 2021.

Finland har arbetat långsiktigt i flera årtionden för de mänskliga rättigheterna. Kandidaturen till FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) är en följd av rättighetsperspektivet i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Kandidaturen till MR-rådet ingår också i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Teman i Finlands kampanj är kvinnors och flickors rättigheter, ny teknik och digitalisering, klimatförändringen samt utbildning som mänsklig rättighet. Finland framhåller även vikten av att försvara multilateralismen mot försöken att undergräva den och av att öka det civila samhällets möjligheter att delta i FN-verksamheten.

”Som medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter vill Finland arbeta i enad front med de länder som försvarar de mänskliga rättigheterna, för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar. Klimatförändringar och pandemier ökar ojämlikheten och länders beroendeförhållande till varandra i hela världen. Vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna globalt kommer att öka ytterligare”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Rådet för mänskliga rättigheter grundades 2006 och är det viktigaste organet i FN som behandlar de mänskliga rättigheterna. Rådet har 47 medlemmar som väljs ur fem geografiska grupper för en period på tre år. Finland var medlem av MR-rådet 2006–2007. För närvarande har Finland observatörsstatus.  

Ytterligare information:

Paula Parviainen, ambassadör, ledande sakkunnig, tfn +358 295 350 425. Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].