Team Finland i Bulgarien

Team Finland är ett samarbete som strävar efter att de befintliga resurserna ska utnyttjas mera effektivt för Finlands och finländska företags bästa. Målet är att göra Finland till en föregångare i en föränderlig global omvärld. Se mer av Team Finland tjänster https://www.team-finland.fi/sv/

Team Finland täcker för närvarande Finlands ambassad I Sofia och, vid behov, också honorärkonsulen i Varna. Business Finlands regionala kontor ligger i Warszawa. Ambassaden bistår finländska företag och deras dotterbolag samt lokala agenter, som är verksamma i Bulgarien för att upprätta kontakter med lokala myndigheter och företag, och finska företag som är intresserade av marknaden genom att ge grundläggande information om näringslivet i Bulgarien. Globalt främjar Team Finland-nätverket:
•    Internationalisering av finländska företag
•    Utländska investeringar i Finland
•    Finlands country brand

Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader.  Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Team Finland i Bulgarien: [email protected]
Business Finland in Warsov: [email protected]