Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis

Du själv eller en fullmakta person kan beställa dokumenten direkt från hemkommunens myndigheter på bulgariska (kyrilliska alfabetet). Bulgarien har inte ett centraliserat befolkningsregister.

Bulgariska myndigheter beviljar också EU:s flerspråkiga standardformulär. Det ursprungliga bulgariska ämbetsbevis måste vara nitat i det flerspråkiga standardformuläret.

28 lokala magistraternas kontaktuppgifter(Länk till en annan webbplats.)

Priser och leveranstider varierar.

Adressuppgifter

Hemkommunens magistrater ger adressuppgifter bara åt familjemedlemmar, fullmakt personer eller domstolar på bulgariska (kyrilliska alfabetet).

28 lokala magistraternas kontaktuppgifter(Länk till en annan webbplats.)