Ambassadens uppgifter

Ambassaden i Sofia är Finlands officiella representation i Bulgarien. Finlands ambassadör i Bulgarien är Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos.

Till ambassadens uppgifter hör att

  • bevaka och rapportera om bulgariska utrikes- och säkerhetspolitik

  • bevaka och främja kontakter och intressen på företags- och medborgarnivå mellan Finland och Bulgarien

  • främja Finlands politiska, kommersiella, ekonomiska och kulturella intressen i Bulgarien

  • främja samarbetet mellan Finland och Bulgarien

  •  erbjuda konsulära tjänster