Avvikande öppettider 2021

Ambassad är stängd på följande helgdagar.

1. januari

Nyårsdag

3. mars

Bulgariens Nationaldag

30. april – 3. maj

Ortodox Påsk

4. maj

Första Maj/ Vappen

6. maj

Sankt Georgsdagen

24. maj

Bulgarien Kulturen och Utbildningsdagen

6. september

Nationella Enighetsdagen

22. september

Bulgariens Självständighetsdag

6. december Finlands Självständighetsdag

24. – 28. december

Jul