Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (BGN)

Pass

175 342 BGN

Snabbpass

195 381 BGN

Tillfälligt pass

210 411 BGN

Laissez Passer resedokument

175 342 BGN

Emergency Travel Document ETD

175 342 BGN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 342 BGN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 342 BGN

Identitetskort

96 188 BGN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 125 BGN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 59 BGN