Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (BGN)

Schengenvisum

80 156 BGN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 78 BGN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 68 BGN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 BGN

Omprövningsbegäran

170 332 BGN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 017 BGN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 919 BGN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 350 BGN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 958 BGN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 1 193 BGN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 802 BGN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 939 BGN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 685 BGN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 350 BGN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 958 BGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 1 193 BGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 802 BGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 350 BGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 958 BGN

Uppehållstillstånd för studier

450 880 BGN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 685 BGN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 528 BGN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 469 BGN