Team Finland -verkosto

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa Team Finlandista ja palveluista kansainvälistyville yrityksille https://www.team-finland.fi/


Suomalaisille yrityksille kiinnostavia sektoreita pidemmällä aikavälillä ovat esim. ICT, energia ja kiertotalous. Bulgariassa on paljon kiinnostusta myös suomalaisia opetus- ja innovaatiojärjestelmiä kohtaan.
Suomi-kuvaa voidaan monipuolistaa ja syventää kertomalla Suomen vahvuuksista ja niiden tuomasta hyödystä yhteiskunnalle (koulutusjärjestelmän ansiot, innovaatiojärjestelmä talouskasvun edistämiseksi, transparenssi jne.). Täydennämme Suomi-kuvaa esittelemällä myös suomalaista kulttuuria sen eri muodoissaan.

Team Finland käsittää Bulgariassa Suomen Sofian suurlähetystön ja tarpeen mukaan myös kunniakonsulaatin Varnassa. Business Finlandin aluetoimisto sijaitsee Varsovassa. 
Suurlähetystö auttaa Bulgariassa toimivia suomalaisyritysten tytäryhtiöitä ja paikallisedustajia kontaktien luonnissa paikallisiin viranomaisiin ja yrityksiin. 

Team Finland Bulgariassa  [email protected]
Business Finland Varsovassa  [email protected]