Tietoa Unescosta

Vuonna 1945 perustetun Unescon ydintehtävänä on ”ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta ja edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän kautta".  Unescon toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista.

Unesco toteuttaa normatiivista ohjausta (sopimukset, suositukset) sekä rakentaa jäsenmaiden kapasiteettia muiden muassa politiikkasuosituksin ja neuvonnalla. 

Jäsenvaltioita on 193. Unescon hallinnosta vastaavat

 • pääjohtaja
 • joka toinen vuosi kokoontuva yleiskokous
 • kaksi kertaa vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto, jossa on 58 vaaleilla valittua jäsenmaata

Suomi on hallintoneuvoston jäsen kaudella 2017–2021 ainoana Pohjoismaana. 

Unescon päämaja sijaitsee Pariisissa. Henkilökuntaa on noin 2 000, joista osa työskentelee järjestön kenttätoimistoissa. Pääjohtajana kaudella 2017–2021 toimii ranskalainen Audrey Azoulay

Unescon tavoitteet

Läpileikkaavat tavoitteet

Unescon keskipitkän aikavälin strategian 2014–2021 läpileikkaavat tavoitteet ovat

 • rauha (vaikuttaminen kestävään rauhaan)
 • kestävä kehitys (vaikuttaminen kestävään kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen)

Järjestön yleisprioriteetit ovat Afrikka ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Myös nuoriin ja nuorten asemaan globaalissa kehityksessä kiinnitetään läpileikkaavasti huomiota.

Sektorikohtaiset tavoitteet

Koulutus

 • laadukas ja inklusiivinen elinikäinen oppiminen
 • oppijoiden luovuuden tukeminen
 • kasvu maailmankansalaisuuteen

Tieteet

 • kestävää kehitystä edistävä tiedepolitiikka
 • innovaatiojärjestelmien tukeminen kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti

 Kulttuuri

 • aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön suojelu
 • kulttuurisen moninaisuuden (diversiteetti), luovuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen

Viestintä

 • järjestö edistää pääsyä tietoon, sananvapautta ja mediakentän kehittämistä


Unescon verkkosivutLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)