Unesco-asioiden käsittely Suomessa

Suomen Unesco-politiikan toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka kanssa ulkoministeriö on tiiviissä yhteistyössä erityisesti horisontaalisissa, ulkopoliittisia ja YK-järjestelmään liittyviä näkökohtia sisältävissä kysymyksissä.

Suurlähettiläs Tuomas Tapio ja Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay. Kuva: Unesco

Suomen Unesco -politiikan tavoitteet kytkeytyvät hallitusohjelmaan (ml. laajaan turvallisuuteen), Suomen Unesco-järjestölinjaukseen, YK -strategiaan, monenkeskiseen linjaukseen ja kehityspoliittiseen ohjelmaan. Tavoitteet rakentuvat multilateraalisen järjestelmän vahvistamiseen ja YK:n toimintakyvyn parantamiseen ja erityisesti Unescon toimialalla oleviin tehtäviin tässä kokonaisuudessa.

Suomi tukee Unescoa jäsenmaksuosuuden lisäksi erilaisilla vapaaehtoisilla tukimaksuilla. Suomen jäsenmaksuosuus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Maksu suoritetaan opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista.

Suomi tukee Unescoa lisäksi vapaaehtoisin tukimaksuin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Suomen Unesco-toimikuntaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)