Suomi ja Unesco

Unesco on kasvatuksesta, tieteistä, kulttuurista ja viestinnästä vastaava YK:n erityisjärjestö, johon kuuluu 193 jäsenmaata. Suomi on Unescon hallintoneuvoston jäsen kaudella 2017–2021.