Beskickningen är Finlands länk till Unesco, upprätthåller förbindelser med andra medlemsländer och påverkar organisationens verksamhet.

Ständiga representationen på sociala medier