MAA-ANALYYSI: UKRAINA

MAA-ANALYYSI: UKRAINA

Ukrainan markkina on haastava, mutta maantieteellinen läheisyys, suuri kysyntäpotentiaali ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet tekevät siitä kiinnostavan suomalaisyritykselle. Julkisen sektorin mahdollisuuksien ohella huomiota kannattaa kiinnittää myös maatalouden ja teollisuuden modernisaatiotarpeisiin, vauraimpaan kuluttajasegmenttiin sekä maan tarjoamiin osaajiin.

Suomalaisesta näkökulmasta Ukrainaa tarkastellaan liian usein aseellisen konfliktin, suurvaltapolitiikan ja matalan tulotason näkökulmasta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että Ukraina on pinta-alaltaan valtava, vajaan 40 miljoonan kuluttajan ja runsaiden raaka-ainevarojen eurooppalainen valtio, jolla on liiketoimintaa laajasti helpottava assosiaatiosopimus EU:n kanssa. Maa on selvinnyt pandemian talousvaikutuksista moniin kehittyneempiin maihin verrattuna jopa yllättävän hyvin. Strategiaksi on valittu taloudellisen toiminnan turvaaminen, ja ennuste vuoden 2022 BKT-kasvulle on noin 3%.

Mediasta saatu negatiivinen kuva Ukrainasta ei useinkaan vastaa todellisuutta kentällä. Ukrainassa toimivista suomalaisyrityksistä useimmat ennustavat 2021 myyntinsä olevan ennätystasolla. Ukrainan liiketoimintaympäristössä suuria haasteita ovat edelleen puutteet oikeusvaltiokäytännöissä ja hyvässä hallinnossa, mutta siitä huolimatta vientimahdollisuuksia löytyy runsaasti yhdyskuntien, yritysten ja maatalouden energia- ja jätehuoltoratkaisuissa, maatalouden ja teollisuuden tehostamisessa ja jalostusasteen nostamisessa sekä rakentamisen ratkaisuissa.

Julkisten toimijoiden, erityisesti kuntien ja alueiden hankkeissa on kansainvälistä rahaa runsaasti tarjolla infrastruktuurin parantamiseksi. Sinnikkyyttä ja vahvaa läsnäoloa vaaditaan, sillä julkinen päätöksenteko on usein hidasta ja prosessit ennen kilpailutusta pitkiä ja paikallista tuntemusta tai kumppania vaativia. Suomalaisyritysten kannattaisikin kiinnostua myös yksityissektorin mahdollisuuksista. Potentiaalisia asiakkaita ovat ukrainalaisyritykset, jotka haluavat pysyä kiinni eurooppalaisessa laatutasossa, päästönormeissa ja yleensä globaalissa kilpailussa.

Kuluttajatuote- ja palvelusektori on kiinnostava, kun otetaan huomioon kaupunkien kasvava keskiluokka ja muutama miljoonaa erittäin vaurasta ukrainalaista, joita kiinnostavat laadukkaat terveys-, hyvinvointi-, koulutus- ja asumisratkaisut. Korkeatasoisista tuotteista ja palveluista ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin Suomessa. Kuluttajatuotteidemme myyntiä tukee myös Suomen erinomainen maakuva.

Ukraina on merkittävä vierastyövoiman alkuperämaa Suomelle. Alkutuotannon ohella kasvavaa kysyntää kohdistuu eri alojen ammattilaisiin, mm. metalli- ja IT-alan osaajiin.  Yritysten rekrytoinnin avuksi on perustettu pilottihanke ELY-keskusten toimesta. Koska maan erityisosaajista vallitsee kova kilpailu ja palkkataso on nousussa, kannattaisi tietotyötä teettävien yritysten harkita lisäksi projektien ulkoistamista Ukrainaan. Suomeen muutto ei ole kaikille korkeasti koulutetuille osaajille ensisijainen vaihtoehto mm. perhe- ja verotussyistä.

Ukrainan markkinasta kiinnostuneita yrityksiä palvelee Suomen suurlähetystö Ukrainassa. Kiovassa toimii myös suomalaisyrityksille vertaistukea antava Finnish Business Group.