Asiakirjan varmentaminen EU-maissa

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista löydät yleissopimuksen verkkosivulta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

EU:n alueella sovelletaan asetusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta.

Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka tai kansalaisuus. Soveltamisalaan kuuluu myös sellainen rikosrekisteriote, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä.