Valmiussuunnittelu, Romania, Bukarestin-suurlähetystö

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu.

Jos koko maan tai jonkin alueen turvallisuustilanne on huonontunut tai sen odotetaan huonontuvan olennaisesti, suurlähetystö informoi Facebookissa sekä Twitterissä, verkkosivullaan tai matkustustiedotteessaan tehostetun valmiuden voimaan saattamisesta. Lisäksi suurlähetystö pyrkii olemaan yhteydessä puhelimitse niihin suomalaisiin, joiden yhteystiedot sillä on tiedossaan.

Ulkoministeriö tai suurlähetystö saattaa antaa suosituksen poistua kriisialueelta ja/tai olla matkustamatta tietyille alueille tai maihin. Koska kyseessä on suositus, päätös maasta tai alueelta poistumisesta on viime kädessä matkustajalla itsellään.

Tässä vaiheessa jokaisen on myös syytä itse harkita omatoimisen kriisialueelta poistumisen tarvetta ja mahdollisuutta.

Tehostettu valmius II “siirry kokoontumispaikkaan”

Mikäli evakuointi Suomeen tai muulle turvalliselle alueelle vaikuttaa todennäköiseltä, voi olla turvallisempaa siirtyä kokoontumispaikkoihin seuraamaan tilanteen kehittymistä ja jatkotoimenpiteitä. Suurlähetystö ilmoittaa sosiaalisen median kanavillaan, verkkosivullaan ja/tai muulla mahdollisella tavalla mahdollisiin kokoontumispaikkoihin siirtymisestä.

Kaikkien Suomen kansalaisten on syytä seurata Romanian ja Moldovan viranomaisten ohjeita mahdollisista kokoontumispaikoista.

Jos on kyse Suomen viranomaisten järjestämästä kokoontumisesta ja siihen liittyvästä mahdollisesta evakuoinnista, suurlähetystö ilmoittaa siitä verkko- ja/tai Facebook-sivuillaan ja mahdollisilla muilla tavoilla.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Evakuointi tulee toteuttaa vain, jos se on teknisesti mahdollista ja liikkuminen ei olennaisesti lisää riskiä verrattuna paikalla pysymiseen. Valmiussuunnittelussa on syytä edeltäkäsin hahmotella vaihtoehtoisia toimintamalleja, kerätä yhteystietoja, suunnitella työnjakoa jne. Henkilö voidaan evakuoida tai kotiuttaa vain hänen omalla suostumuksellaan. Pohjoismaat ja EU-maat neuvottelevat pääsääntöisesti ennen evakuointipäätöksen tekoa sekä paikallis- että ministeriötasolla. Yhteistyömahdollisuudet on syytä selvittää näiden edustustojen kanssa tilannekohtaisesti. Evakuoinnista päättää ulkoministeriö ministeriön ja edustuston välisten neuvottelujen ja tilannearvioiden pohjalta. Tilanteen niin edellyttäessä (esim. turvallisuustilanteen nopea ja jyrkkä huononeminen tai viestiyhteyksien katkeaminen) edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa saattaa joutua tekemään evakuointipäätöksen itsenäisestikin. Edustuston avustamisvelvollisuus rajoittuu sen tosiasiallisiin toimintamahdollisuuksiin. Kriisitilanteissakin toimitaan yleensä toisen valtion suvereenilla alueella. Vieraan valtion alueella oleskelevat henkilöt ovat tämän valtion oikeudellisen ja hallinnollisen toimeenpanovallan alaisia ja heidän tulee noudattaa maan lakeja, määräyksiä ja viranomaisohjeita. Evakuoinnin yhteydessä edustusto voi järjestää kuljetuksia, odotustilan evakuointia varten tai avustaa muilla mahdollisilla tavoilla.

Siirtyminen turvallisemmalle alueelle maan sisällä tai naapurimaahan

Mikäli kriisialue käsittää vain osan maan pinta-alasta ja jos kriisin arvioidaan kestävän lyhyen aikaa,
saatetaan evakuointi järjestää maan sisällä turvalliseksi katsotulle alueelle. Maan sisäisestä evakuoinnista ovat pääsääntöisesti vastuussa paikalliset viranomaiset.

Evakuointi muualle (esim. Suomeen)

Jos kriisin oletetaan jatkuvan pitkään, eikä evakuoituminen maan sisällä ole suositeltavaa, suurlähetystö ja ulkoministeriö pyrkivät järjestämään evakuoinnin Suomeen. Evakuointi voidaan suorittaa myös lähellä olevaan turvalliseen maahan. On syytä huomioida, että viisumivelvollisten perheenjäsenten maahantulo-ohjeet ovat voimassa myös kriisitilanteessa.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.

Yhteystiedot kriisitilanteessa

Yleinen hätänumero

112

Yleinen hätänumero

112

Pelastusviranomaiset

Poliisi +40 21 207 55 00
Paloasema +40 21 208 04 18

Sairaalat

Floreasca Emergency Hospital                           962(Emergency)___

Calea Floreasca 8, Sector 1                            + 40 21 599 23 00

www.urgentafloreasca.ro                                + 40 21 599 23 08

[email protected]                             + 40 21 599 22 57 (fax)

Emergency University Hospital

Emergency University Hospital                         112

Splaiul Indepententei 169, Sector 5                +40 21 318 05 19 /-23 /-29

www.suub.ro  [email protected]

Sairaalat

Floreasca Emergency Hospital                       962_(Emergency)

Calea Floreasca 8, Sector 1                         + 40 21 599 23 00

www.urgentafloreasca.ro                             + 40 21 599 23 08

[email protected]                           + 40 21 599 22 57 (fax)