Team Finland -verkosto Portugalissa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto.

Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja matkailua sekä Suomen maakuvaa. Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Team Finlandin keskeinen tavoite Portugalissa on kaupan, investointien, matkailun, kulttuuri- ja tiedeyhteistyön sekä positiivisen Suomi-tietoisuuden lisääminen. Näihin tavoitteisiin päästään hyödyntämällä voimavaroja optimaalisesti, ottamalla yhteiset kontaktit tehokkaasti käyttöön sekä kehittämällä tiedonvälitystä organisaatioiden välillä.

Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille Team Finlandin nettisivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -toimijat Portugalissa

Suomen suurlähetystö, Lissabon

Suurlähetystön palvelut yrityksille:

  • Autamme mahdollisissa kaupanesteongelmissa
  • Välitämme tietoa Portugalin ajankohtaisesta poliittisesta ja taloudellisesta toimintaympäristöstä ja regulaatioympäristön muutoksista
  • Autamme yhteyksien luomisessa (esim. verkostoitumistilaisuudet, vienninedistämismatkat)
  • Suurlähetystö ei konsultoi, tee markkina-analyysejä tai etsi partnereita. Markkinakohtaiset selvitykset tulee osoittaa Business Finlandille, joka verkostonsa kautta auttaa ohjaamaan yrityksen oikealla taholle kohdemaassa.

Koordinaattori

Katriina Pirnes
Viestintä- ja Team Finland-koordinaattori
Puh. +351 213 933 040
Suomen suurlähetystö, Lissabon
[email protected]

Puheenjohtaja

Satu Suikkari-Kleven
Suurlähettiläs

​Business Finland

Business Finland on valtiorahoitteinen organisaatio, joka neuvoo ja rahoittaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymisessä sekä auttaa ulkomaisia toimijoita investoinneissa Suomeen. Business Finlandilla ei ole toimistoa Portugalissa, mutta Portugalin markkinat kuuluvat Business Finlandin Madridissa sijaitsevan toimiston alaisuuteen. Yritykset voivat olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin, kun haluavat laajentaa toimintaansa Portugalin markkinoille. Business Finland on verkottunut eri aloilla ja voi siten välittää yrityksille relevantteja yhteystietoja.

Business Finlandiin kuuluva Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tekee markkinoinnissa yhteistyötä ministeriöiden, matkanjärjestäjien, liikenneyrittäjien ja suomalaisten alueiden kanssa.

Export Finland

Guillermo Solano
Advisor
[email protected]
www.businessfinland.fi

Suomen Madridin-instituutti

Suomen Madridin-instituutti on yksi kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Vuonna 1996 perustettua instituuttia ylläpitää yksityinen Iberialais-amerikkalainen säätiö. Instituutti pyrkii yhtäältä tekemään suomalaista kulttuuria tunnetuksi espanjan- ja portugalinkielisissä maissa (lähinnä Pyreneiden niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa) ja toisaalta edistämään kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Carmo Laginha
instituutin edustaja Portugalissa
[email protected]
www.madrid.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)