Markkinamahdollisuudet Portugalissa 

Portugalissa on kysyntää suomalaisosaamiselle 

Portugali on vahvasti sitoutunut vihreään ja digitaaliseen siirtymään, jota vauhdittaa mittavat investoinnit EU:n noin 22 miljardin elpymistukivälineestä ja Portugal 2030 -ohjelmasta. Suomen vahvuudet istuvat hyvin uudistusten luomiin teknologiatarpeisiin.  Portugalilaisyritykset hakevat kumppaneita, joiden kanssa kehittää eurooppalaisia ratkaisuja ja luoda kasvua myös vientimarkkinoilla. Portugalista avautuu luontevasti markkinat maailman muille portugalinkielisille alueille. 

Maa-analyysi: Portugalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Edustuston raportit (Country Outlook)