Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset 

Viranomaiset eivät anna voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja. 

Suomen virkatodistusta vastaavat tiedot (avioliitot, avioerot, lapset jne.) merkitään Portugalissa siviilirekisteriin, josta voi pyytää todistusta ”certidão de nascimento” (nimestä huolimatta ”syntymätodistus” vastaa lähinnä virkatodistusta). Rekisterin perusteella todistukseen ei saada tietoja esimerkiksi henkilön jälkeläisistä. Sen sijaan pyydettävän henkilön todistuksesta käy ilmi tämän vanhempien ja isovanhempien nimet. 

Ulkomaalaisesta, joka ei ole asioinut Portugalin siviilirekisteriviranomaisen kanssa, esimerkiksi avioliiton solmimis- tai lapsen syntymäasiassa, ei rekisterissä ole tietoja. Siviilirekisterin todistuksia voi tilata  Instituto dos registos e do notariadon -verkkosivuilta

Osoitetiedustelut 

Portugalissa ei ole sellaista osoiterekisterijärjestelmää, josta näitä tietoja voi saada. Viranomaiset eivät anna voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja. Edellä mainitusta syystä Portugalissa ei ole osoitetiedustelupalvelua käytettävissä. 

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille