Suomen suurlähetystö Lissabonissa hakee korkeakouluharjoittelijaa syksylle 2024

Suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijaa Lissaboniin kolmen kuukauden pituiseen harjoitteluun. Harjoittelu ajoittuu syys-joulukuulle, aloitusajankohta tarkentuu myöhemmin. Harjoittelupaikka on ilmoitettu myös JobTeaser -palvelussa.

Työtehtävät

Edustuston tavoitteena on tutustuttaa harjoittelija laajasti edustuston toimintaan ja työkenttään. Työtehtävien määrittelyssä pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös harjoittelijan oma opintosuunta ja intressit. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu:

  • Portugalin poliittisen ja taloudellisen tilanteen sekä yhteiskunnallisen kehityksen seuranta ja avustaminen siihen liittyvässä raportoinnissa
  • avustaminen muussa raportoinnissa, viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä
  • tiedonhankinta ja analysointi
  • osallistuminen suurlähetystön edustajana erilaisiin briefing- ja tiedotustilaisuuksiin sekä seminaareihin ja niistä raportointi
  • osallistuminen asiakaspalveluun ml. vastaaminen Suomea koskeviin tiedusteluihin

Työnantajan koulutusalatoive

Korkeakoulu- ja/tai yliopisto-opinnot käynnissä, vähintään 2-3 lukuvuotta suoritettuna. Opintotausta vapaa, mutta esim. yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden tai oikeustieteiden opinnot eduksi.

Edellytykset tehtävän hoitamiseen

Hyvä suomen ja englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä vähintään tyydyttävä portugalin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Lisäksi tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti, hyvät tiimityöskentely- ja yhteistyötaidot sekä hyvät IT-, verkkoviestintä- ja sosiaalisen median taidot. Mielenkiinto ja/tai osaaminen kansainvälisiin asioihin, EU-asioihin ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan katsotaan eduksi.

Palkkaus

Harjoittelijalle maksettava palkka on 1399 e/kk. Harjoittelu edellyttää yliopiston/oppilaitoksen rahoitustuen kahdeksi kuukaudeksi suurlähetystön maksaessa kolmannen kuukauden palkan. Harjoittelija vastaa itse matka- ja majoituskustannuksistaan. Työnantaja tarjoaa harjoittelun ajaksi valtion matkavahinkoturvan, joka kattaa matkasairaudet, matkatapaturmat ja matkatavaravahingot, sekä lisäksi vapaa-ajan liikunta- ja viriketoimintatuen.

Hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään 12.4.2024 mennessä osoitteeseen sanomat.lis(a)gov.fi otsikolla: harjoitteluhakemus.

Hakemuksessa tulee mainita tiedot käytössä olevasta harjoitteluapurahasta. Ilman riittävää rahoitusta emme voi ottaa hakemusta käsittelyyn.

Suosittelemme käyttämään sähköpostin lähettämiseen ulkoministeriön turvapostia (https://turvaviesti.gov.fi), jolloin viestisi salataan ja henkilötietosi eivät viestiä lähettäessä vaarannu.  

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteesta um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa (Linkki toiselle web-sivustolle.).

Tehtävään ehdolla olevasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta http://supo.fi/turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle web-sivustolle.) .