YK:n projektitoimisto UNOPS lopettaa toimintansa Helsingissä

YK:n projektitoimisto UNOPS sulkee Helsingin toimistonsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Toimiston hallinnoima vaikuttavuussijoitusohjelma lakkautettiin jo alkuvuodesta siihen liittyneen laajan korruptiotapauksen takia.

YK:n projektitoimisto UNOPS perusti toimiston Helsinkiin vuonna 2019 S3i-vaikuttavuussijoittamisohjelmaansa varten. Ohjelman tavoitteena oli houkutella yksityisiä sijoittajia mukaan kestävän kehityksen hankkeisiin kehittyvissä maissa.

Ulkoministeriö sai tiedon S3i-ohjelman ohjelmajohtajaa koskeneista väärinkäytösepäilyistä joulukuussa 2021. Tieto johti Suomen rahoituksen välittömään jäädyttämiseen. UNOPS:n pääjohtaja erosi tehtävästään keväällä 2022 ja ohjelmajohtaja erotettiin tutkinnan jälkeen tammikuussa 2023. Tämän vuoden helmikuussa UNOPS:n johtokunta päätti yksimielisesti koko S3i-ohjelman ja vaikuttavuussijoittamisen lakkauttamisesta.

Suomi on ajanut YK:ssa korruptiotapauksen perinpohjaista selvittämistä ja vaatinut kaikkien väärintekijöiden saattamista vastuuseen. Suomen ja muiden jäsenmaiden toiminnan tuloksena UNOPS:ssa on meneillä laaja uudistusohjelma, jonka avulla vahvistetaan järjestön sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja eettisiä toimia, jotta vastaavat ongelmat eivät toistuisi. Uudistus perustuu pitkälti UNOPS:n Suomen KPMG:ltä tilaaman selvityksen suosituksiin.

Suomi tuki UNOPS:n Helsingin toimiston perustamista yhteensä 10 miljoonalla eurolla, mutta ei ole rahoittanut itse sijoitustoimintaa. UNOPS palauttaa Suomelle jo maksetut, mutta käyttämättömät varat. Summa tarkentuu vielä, mutta tulee vastaamaan yli puolta maksetuista varoista. Käytettyjen varojen osalta mahdollinen takaisinperintä voidaan tehdä vasta meneillään olevan KRP:n rikostutkinnan jälkeen.

Tapauksen yhteydessä ulkoministeriö teetti riskiarviot kaikista muista tukemistaan YK-järjestöistä. Niistä ei käynyt ilmi vastaavanlaisia sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan puutteita.

Lisätietoja

Satu Lassila, yksikönpäällikkö, YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikkö, ulkoministeriö, puh. +358 50 529 98 37