OECD-asioiden käsittely Suomessa

OECD:n toimikenttä kattaa jäsenmaidensa kaikki tarkeimmät talous- ja yhteiskuntapolitiikan alat.

Päävastuu OECD-asioiden hoidosta Suomessa on ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolla. Suomessa lähes kaikissa ministeriöissä ja osassa keskusvirastoja on OECD-asioiden parissa työskenteleviä henkilöitä, jotka vastaavat toimialallaan OECD-asioiden käsittelystä Suomessa. He myös osallistuvat oman alansa OECD-kokouksiin Pariisissa.

Kansallisella tasolla ulkoasiainministeriön johdolla toimivaan OECD-asioiden koordinaatioryhmän suppeaan kokoonpanoon kuuluvat valtionhallinnon edustajat. Sidosryhmät, kuten etujärjestöt ja taloudelliset tutkimuslaitokset, ovat mukana koordinaatioryhmän laajassa kokoonpanossa.

Suomesta käy OECD-kokouksissa vuosittain yli 800 eri ministeriöiden ja laitosten edustajaa. Suomella on useita puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia OECD:n komiteoissa ja työryhmissä, mikä osoittaa, että suomalaisella asiantuntemuksella on kysyntää OECD:n piirissä.

OECD-vastuuvirkamies ulkoministeriössä on Jukka Peltonen, puh. +358(0)295350763.