Töihin OECD:n sihteeristöön? Laaja kattaus dynaamisia tehtäviä kansainvälisessä ympäristössä

OECD etsii jatkuvasti(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) riveihinsä eri alojen osaajia luomaan parhaita käytäntöjä kestävän taloudellisen kasvun, työllisyyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. OECD:lla monipuolisista taustoista tulevat omien alojensa ammattilaiset toteuttavat vuorovaikutuksessa globaaleja yhteiskunnallisia projekteja dynaamisessa työympäristössä. 

Kokonaisuudessaan OECD:lla työskenteli vuonna 2018 noin 3600 työntekijää, joista noin 2800 vakituisessa työsuhteessa (1600 asiantuntijatehtävissä ja 1200 tukitoiminnoissa). Suomen edustus OECD:n henkilökunnassa on pysynyt tasaisena, ja vuonna 2018 OECD:lla työskenteli 27 suomalaista. Naispuolisten työntekijöiden osuus OECD:lla työskentelevistä suomalaisista ylittää OECD-maiden keskiarvon.

Tätäkin kirjoitettaessa OECD:lla oli auki muun muassa maanviljelyn ja resurssipolitiikan osastopäällikön, mediasuhteiden managerin, koulutuspolitiikkaan keskittyvän politiikka-analyytikon, sekä turvallisuusasiantuntijan paikat. OECD tarjoaa myös erilaisia ohjelmia opinnoissaan eri vaiheissa oleville opiskelijoille, kuten kevään ja syksyn harjoitteluohjelmat(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) opintojensa keskellä oleville, sekä Young Professionals(Linkki toiselle web-sivustolle.) -ohjelman alle 30-vuotiaille ylemmän korkeakoulututkinnon omaaville vastavalmistuneille.

Mielenkiintoisten tehtävien, reilun ja avoimen työskentely-ympäristön ja joustavien työehtojen tarjoamisen lisäksi OECD on työpaikkana kilpailukykyinen. OECD:lla työntekijän etuihin kuuluu kilpailukykyisen palkan lisäksi kattava etuuspaketti joka sisältää mm. sosiaali -ja terveysvakuutukset sekä osallistumisen eläkejärjestelmään. Järjestö korvaa sääntöjensä puitteissa myös muuttoon ja asumiseen liittyviä kuluja sekä lasten koulumaksuja.

Kaikki OECD:n työpaikat julkaistaan OECD:n sivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Lisäksi avoimia työpaikkoja päivitetään säännöllisesti Suomen OECD-edustuston sosiaalisen median tileillä Linkedinissä(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Edustusto X (Twitterissä).(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Edustusto avustaa mielellään hakuprosesseihin liittyvissä kysymyksissä ja kannustaa OECD-työtä seuraavia toimijoita viestimään avoimista työpaikoista.