Töihin OECD:n sihteeristöön? Laaja kattaus dynaamisia tehtäviä kansainvälisessä ympäristössä

OECD etsii jatkuvasti(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) riveihinsä eri alojen osaajia luomaan parhaita käytäntöjä kestävän taloudellisen kasvun, työllisyyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. OECD:lla monipuolisista taustoista tulevat omien alojensa ammattilaiset toteuttavat vuorovaikutuksessa globaaleja yhteiskunnallisia projekteja dynaamisessa työympäristössä. 

Kokonaisuudessaan OECD:lla työskenteli vuonna 2018 noin 3600 työntekijää, joista noin 2800 vakituisessa työsuhteessa (1600 asiantuntijatehtävissä ja 1200 tukitoiminnoissa). Suomen edustus OECD:n henkilökunnassa on pysynyt tasaisena, ja vuonna 2018 OECD:lla työskenteli 27 suomalaista. Naispuolisten työntekijöiden osuus OECD:lla työskentelevistä suomalaisista ylittää OECD-maiden keskiarvon.

Tätäkin kirjoitettaessa OECD:lla oli auki muun muassa maanviljelyn ja resurssipolitiikan osastopäällikön, mediasuhteiden managerin, koulutuspolitiikkaan keskittyvän politiikka-analyytikon, sekä turvallisuusasiantuntijan paikat. OECD tarjoaa myös erilaisia ohjelmia opinnoissaan eri vaiheissa oleville opiskelijoille, kuten kevään ja syksyn harjoitteluohjelmat(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) opintojensa keskellä oleville, sekä Young Professionals(Linkki toiselle verkkosivustolle) -ohjelman alle 30-vuotiaille ylemmän korkeakoulututkinnon omaaville vastavalmistuneille.

Mielenkiintoisten tehtävien, reilun ja avoimen työskentely-ympäristön ja joustavien työehtojen tarjoamisen lisäksi OECD on työpaikkana kilpailukykyinen. OECD:lla työntekijän etuihin kuuluu kilpailukykyisen palkan lisäksi kattava etuuspaketti joka sisältää mm. sosiaali -ja terveysvakuutukset sekä osallistumisen eläkejärjestelmään. Järjestö korvaa sääntöjensä puitteissa myös muuttoon ja asumiseen liittyviä kuluja sekä lasten koulumaksuja.

Kaikki OECD:n työpaikat julkaistaan OECD:n sivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Lisäksi avoimia työpaikkoja päivitetään säännöllisesti Suomen OECD-edustuston sosiaalisen median tileillä Facebookissa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja Twitterissä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Edustusto avustaa mielellään hakuprosesseihin liittyvissä kysymyksissä ja kannustaa OECD-työtä seuraavia toimijoita viestimään avoimista työpaikoista.