Beskickningen är Finlands länk till OECD, upprätthåller förbindelser med andra medlemsländer och påverkar organisationens verksamhet.

Finlands ständiga representation på sociala medier