Finlands beskickning vid OECD

Aktuellt

Finlands stöd till Ukraina fortsatte också med finansiering för utvecklingssamarbete 2023

Enligt uppgifter som OECD publicerade idag syntes stödet till Ukraina, som lider under den ryska invasionen, tydligt i utgifterna för utvecklingssamarbetet 2023 både i Finland och i många andra EU-länder. Ukraina var för andra året i rad det land som fick mest finansiering för utvecklingssamarbete av Finland.

Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.

Finlands ständiga representation på sociala medier