Enestam: Lähialueyhteistyöstä vakiintunut osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Lähialueyhteistyöministeri Jan-Erik Enestam avasi tiistaina 21. maaliskuuta lähialueyhteistyön strategiaa käsittelevän seminaarin Helsingissä. Enestamin mukaan lähialueyhteistyöstä on 90-luvulla kehittynyt vakiintunut osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja taloudellista yhteistyötä.

Enestam ennustaa taloudellisen tuen tarpeen Venäjällä jatkuvan vielä pitkään. "Venäjällä muutosprosessi on ollut hidasta ja heijastunut lähialueyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Erot eri alueiden kehitysvauhdissa ovat olleet merkittäviä eikä Suomen lähialueiden kehitys ole edennyt toivotulla tavalla. Erityisiä ongelmia on ollut Karjalan tasavallassa. Syvälle juurtunut tarpeeton byrokratia ja korruptio vaikeuttavat kaikkien läntisten rahoittajien ja avuntantajien toimia Venäjällä", totesi Enestam.

EU-jäsenyysneuvotteluihin edenneiden Baltian maiden osalta Enestam totesi Suomen jatkavan lähialueyhteistyötä nykymuodossaan siihen saakka, kunnes niistä tulee EU:n jäseniä. Sen jälkeen yhteistyölle kehitetään uusia muotoja.

Enestam kiitteli läheistä yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken, joka on mahdollistanut rajallisten resurssien optimaalisen hyödyntämisen niin kahdenvälisessä kuin monenvälisessä yhteistyössä.