Finlands ständiga representation vid Organisationen för OECD, Paris

Tjänstetid

Mån-tor 9:00 - 17:00, fre 9:00 - 16:00

Telefon

 • +33 145 247 171

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD
Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393581
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Pasi-Heikki Vaaranmaa
Beskickningschef
 • +33 1 452 471 71
Timo Ranta
Ställföreträdande beskickningschef
 • +33 1 452 471 71
Sini Suonpää-Doche
Ansvarig tjänsteman
 • +33 1 452 471 71
Laura Vanhanen
Ansvarig tjänsteman
utvecklingssamarbete och miljöpolitik
 • +33 1 452 471 71
Tommi Himberg
Specialsakkunnig
Utbildning och forskning
 • +33 1 452 471 71
Anita Silanterä
Specialsakkunnig
 • +33 1 452 471 71
Jukka Railavo
Specialsakkunnig
 • +33 1 452 471 71
Teija Illukka-Campos
Administrationshandläggare
 • +33 1 452 471 71
Sanna Kaarna
Assistent
 • +33 1 452 471 71
Petri Kerkkänen
Närings- och hushållsansvarig
Laurence Magnier
Administrationshandläggare
 • +33 1 452 471 71
Rico Rebudan
Expeditionstjänster
Jaana Reinikainen
Assistent
 • +33 1 452 471 71
Catarina Valente
Hushållspersonal
Henna Maria Korkiakangas
Praktikant

Finlands ständiga representation vid OECD, Unesco-kontoret, Paris

Tjänstetid

Mån-tor 9:00 - 17:00, fre 9:00-16:00

Telefon

 • +33 145 683 433

Postadress

Finlands ständiga representation vid OECD, Unesco-kontoret, Paris
1, rue Miollis
75015 PARIS
FRANCE

Läge på kartan

Kaisla Härkönen
Rådgivare
 • +33 1 456 834 32
Riitta Carré
Assistent
 • +33 1 456 834 33