Finlands ständiga representation vid Organisationen för OECD, Paris

Verksamhetsområde

Frankrike

Öppettider

Mån-tor 9:00 - 17:00, fre 9:00 - 16:00

Fax

 • +33 145 206 304

Telefon

 • +33 145 247 171

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD
Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393581
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Tuomas Tapio
Ambassadör
Beskickningschef
Mervi Kultamaa
Ställföreträdande ständig representant
 • +33 1 452 471 46
Tuuli Juurikkala
Specialsakkunnig
 • +33 1 452 472 14
Tommi Himberg
Specialsakkunnig
Utbildning och forskning
 • +33 6 762 281 65
Suvi Tuominen
Ansvarig tjänsteman
utvecklingssamarbete och miljöpolitik
 • +33 1 452 471 48
Ari Honkanen
Ari Honkanen
Ansvarig tjänsteman
 • +33 1 452 473 11
Kimmo Närhinen
Specialsakkunnig
 • +33 1 441 819 25
Eija Laineenoja
Specialsakkunnig
arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
 • +33 1 452 472 17
Kari Aalto
Närings- och hushållsansvarig
Teija Illukka-Campos
Administrationshandläggare
 • +33 145 247 160
Sanna Kaarna
Assistent
 • +33 145 247 144
Laurence Magnier
Administrationshandläggare
 • +33 145 247 179
Rico Rebudan
Expeditionstjänster
 • +33 145 247 151
Jaana Reinikainen
Assistent
 • +33 14524 7171
 • +33 14418 1920
Catarina Valente
Hushållspersonal
 • +33 145 247 171

Finlands ständiga representant vid Unesco, Paris

Verksamhetsområde

Frankrike

Öppettider

9:00 - 17:00

Fax

 • +33 143 061 902

Telefon

 • +33 145 683 433

Postadress

Finlands ständiga representant vid Unesco, Paris
1, rue Miollis
75015 PARIS
FRANCE

Piia Immonen-Seuguenot
Rådgivare
 • +33 1 456 834 32
Riitta Carré
Assistent
 • +33 1 456 834 33
Anniina Urvas
Praktikant
 • +33 1 456 834 90