Finlands ständiga representation vid Organisationen för OECD, Paris

Verksamhetsområde

Frankrike

Öppettider

Mån-tor 9:00 - 16:00, fre 9:00 - 16:00

Fax

 • +33 145 206 304

Telefon

 • +33 145 247 171

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD
Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393581
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Tuomas Tapio
Ambassadör
Beskickningschef
 • +33 1 441 819 20
Mervi Kultamaa
Ställföreträdande ständig representant
 • +33 1 441 819 20
Tuuli Juurikkala
Specialsakkunnig
 • +33 1 441 819 20
Tommi Himberg
Specialsakkunnig
Utbildning och forskning
 • +33 1 441 819 20
Suvi Tuominen
Ansvarig tjänsteman
utvecklingssamarbete och miljöpolitik
 • +33 1 441 819 20
Ari Honkanen
Ansvarig tjänsteman
 • +33 1 441 819 20
Kimmo Närhinen
Specialsakkunnig
 • +33 1 441 819 20
Eija Laineenoja
Specialsakkunnig
arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
 • +33 1 441 819 20
Kari Aalto
Närings- och hushållsansvarig
Teija Illukka-Campos
Administrationshandläggare
 • +33 1 441 819 20
Sanna Kaarna
Assistent
 • +33 1 441 819 20
Laurence Magnier
Administrationshandläggare
 • +33 1 441 819 20
Rico Rebudan
Expeditionstjänster
Jaana Reinikainen
Assistent
 • +33 14418 1920
Catarina Valente
Hushållspersonal

Finlands ständiga representant vid Unesco, Paris

Verksamhetsområde

Frankrike

Öppettider

9:00 - 16:00

Fax

 • +33 143 061 902

Telefon

 • +33 145 683 433

Postadress

Finlands ständiga representant vid Unesco, Paris
1, rue Miollis
75015 PARIS
FRANCE

Piia Immonen-Seuguenot
Rådgivare
 • +33 1 441 819 20
Riitta Carré
Assistent
 • +33 1 441 819 20