Beskickningen är Finlands länk till OECD, upprätthåller förbindelser med andra medlemsländer och påverkar organisationens verksamhet.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.