Pysyvän edustuston tehtävät

Suomen pysyvä edustusto Pariisissa vastaa Suomen suhteista ja toiminnasta OECD:ssä ja Unescossa. Edustuston tehtävänä on vaikuttaa Suomen kannalta keskeisiin kysymyksiin järjestöjen toiminnassa. Edustusto palvelee Suomen poliittisia päätöksentekijöitä, julkishallintoa ja suomalaista yhteiskuntaa maamme taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi sekä ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pysyvä edustusto

  1. edistää Suomen poliittisia ja taloudellisia etuja OECD:ssä ja Unescossa vaikuttamalla toiminnan sisällön ja järjestöpolitiikan suuntaamiseen Suomen tavoitteiden mukaisesti;
  2. edistää järjestöjen tuottaman tutkimustyön, arviointien ja politiikkasuositusten hyödyntämistä suomalaisessa yhteiskunnassa;
  3. osallistuu järjestön toimintaan, raportoi siitä ja kiinnittää päätöksentekijöiden huomion järjestöjen tuottamiin tietoihin ja arvioihin;
  4. kehittää suomalaisten toimijoiden yhteyksiä molempiin järjestöihin ml. edistämällä aktiivisesti suomalaisten rekrytointia ja pääsyä järjestöjen elinten johtotehtäviin, sekä
  5. pyrkii osaltaan turvaamaan ja kehittämään järjestöjen asemaa merkittävinä kansainvälisinä monenkeskisinä järjestöinä.