Valtioneuvoston ennakointiverkoston työpaja pysyvässä edustustossa 15.-16.6.2006

Pysyvässä edustustossa pureuduttiin ennakoinnin haasteisiin ja mahdollisuuksiin työpajassa, joka järjestettiin Suomen valtioneuvoston ennakointiverkoston vierailuun liittyen 15.-16.6. Vierailuun ja työpajaan osallistui 14 verkoston jäsentä kaikkiaan kahdeksasta eri ministeriöstä ja valtioneuvoston kansliasta sekä OECD:n sihteeristön että pysyvän edustuston virkamiehiä.

Työpajan tarkoituksena oli yhtäältä informoida verkostoa OECD:n keskeisistä tulevaisuuden ennakointia ja valtiohallinnon kehittämistä koskevista toiminnoista erityisesti Suomi-näkökulmasta tarkasteltuna ja toisaalta tarjota OECD:n sihteeristölle ajankohtaisia sektoraalisia ja poikkihallinnollisia esimerkkejä Suomesta.

OECD:n tulevaisuusohjelman apulaisjohtaja Barrie Stevens kävi alustuksessaan läpi keskipitkän- ja pitkänaikavälin globaaleja trendejä mm. terveydenhuollon kustannusten kasvua, väestön ikääntymistä, muuttoliikkeiden voimistumista sekä maailmantalouden painopisteen siirtymisen vaikutuksia. OECD:n talousosaston apulaisjohtaja Jörgen Elmeskov tarkasteli taloudellisten kustannusten kehittymisen näkökulmasta väestön ikääntymistä ja terveydenhuoltoa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n apulaispääjohtaja William Ramsay puolestaan alusti energian tarjonnan ja kysynnän välistä suhdetta. OECD:n julkishallinnon ja alueellisen kehityksen osaston johtaja Odile Sallard keskittyi hallinnon ja alueellisen kehityksen väliseen suhteeseen.

Alustuksien, niitä koskevien ennalta valmisteltujen kommenttipuheenvuorojen sekä keskustelun lisäksi ennakointiverkoston jäsenet tapasivat sihteeristön edustajia kahdenvälisissä tapaamisissa, joissa oli mahdollista keskittyä yksityiskohtaisemmin eri hallinnonaloja koskeviin erityiskysymyksiin.
Lisätietoja: Okko-Pekka Salmimies, puh. +33 1 45 24 71 46