Unesco toi yhteen yhteistyökumppanit Partners’ Forum -tapahtumassa

Unesco toi yhteen yhteistyökumppanit Partners’ Forum -tapahtumassa

Unesco järjesti päämajassaan Pariisissa 11.-12. syyskuuta Partners’ Forum -tapahtuman, jossa nykyiset sekä potentiaaliset kumppanit ja sidosryhmät tapasivat keskustellakseen järjestön tarjoamista mahdollisuuksista. Ensimmäistä kertaa järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli esitellä Unescoa kumppanina ja rahoituskohteena. Pääjohtaja Audrey Azoulay korosti puheessaan, että Unescon ajamat teemat ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan ennen.

© UNESCO/Christelle ALIX
Unescon pääjohtaja Azoulay
Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay pitää tapahtuman avauspuhetta

Unescon Partners’ Forumiin Pariisiin kerääntyi 11.-12. syyskuuta järjestön kumppaneita ja sidosryhmiä, kuten jäsenvaltioita, yrityksiä, kehitysjärjestöjä sekä muita julkisia ja yksityisiä toimijoita. Unesco esitteli tapahtumassa ohjelmiaan ja tavoitteitaan sekä kumppaneiden mahdollisuuksia osallistua järjestön työhön. Paikalla oli sekä nykyisiä että potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

Kuva: Elli Harju
Partners' Forum
Suomalaisia osallistujia tapaamassa Unescon sihteeristöä

Ohjelmassa oli paneelikeskusteluja, puheenvuoroja ja tapaamisia. Tapahtuman yhteydessä esimerkiksi koulutusratkaisuja vievä Finland University, interaktiivisia julkaisu- ja oppimisalustoja kehittävä ThingLink ja UNESCO Learning City –verkostoon kuuluva Espoon kaupunki tapasivat Unescon sihteeristöä. 

Tapahtuman avajaispuheenvuorossa Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay toi esiin, että kestävä kehitys on keskeinen osa Unescon ohjelmia, ja että kaikki järjestön tavoitteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman kanssa.

- Unesco on ainutlaatuinen järjestö koulutuksen ja kulttuurin yhdistävänä toimijana. Järjestö on erityisen hyvä kohtaamaan 2000-luvun haasteet, ja järjestön ajamat teemat ovat muuttuvassa maailmassa tärkeämpiä kuin koskaan ennen, Azoulay sanoi.

Pääjohtaja korosti Unescon kahta globaalia prioriteettia, sukupuolten tasa-arvoa ja Afrikkaa, ja kertoi näiden edistämisen haastavuudesta. Azoulay mainitsi Unescon toiminta-alueina esimerkiksi kulttuuriperinnön, koulutuksen ja tieteen sekä ihmisoikeudet ja sananvapauden. Koulutusta parantamalla on mahdollista edistää rauhaa ja ehkäistä väkivaltaa. Lisäksi Azoulay nosti esille maapallon hyvinvoinnin ja erityisesti valtameret, ja kutsui tämänhetkistä tilannetta ratkaisevaksi planeetan pelastamisen kannalta. Pääjohtaja korosti, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenmaiden, yritysten ja organisaatioiden yhteistyön on oltava entistä tiiviimpää.

Lisää Unescon kumppanuuksista:

https://en.unesco.org/partnerships