Unesco juhli 50-vuotiasta vesiyhteistyötä COP21-ilmastokokouksessa

Unesco juhli 50-vuotiasta vesiyhteistyötä COP21-ilmastokokouksessa

Unesco

Unescon paviljonki COP21-ilmastokokouksessa Le Bourget'ssa täyttyi vesiasiantuntijoista, kun Unescon kansainvälinen vesiyhteistyö juhli viisikymmenvuotista taivaltaan joulukuun alussa. Unescon vesiyhteistyössä ovat tärkeässä asemassa vesioppituolit, joista yksi on ollut Suomessa vuodesta 2013 asti.

Unescon vesiyhteistyö sai alkunsa vuonna 1965, kun Unesco ja sen kumppanit lanseerasivat veteen liittyvän teemavuosikymmenen. Sen tarkoituksena oli kerätä tieteellistä tietoa ja edistää kansainvälistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä vesikysymyksissä. Kymmenen vuotta myöhemmin, 1975, perustettiin Unescon vesiohjelma IHP (International Hydrological Programme), joka täyttää sekin tänä vuonna 40 vuotta.

Merkkipäiviä on juhlistettu muun muassa julkaisemalla "Vesi, ihmiset ja yhteistyö" -kirja, sekä esittelemällä Unescon vesiohjelman opetuselokuvatoimintaa. Esittelyssä on ollut myös Unescon vesioppituolit, jotka edistävät kansainvälistä yliopistojen yhteistyötä ja verkostoitumista vesikysymyksissä.

Unescolla on yhteensä 36 vesioppituolia ympäri maailmaa. Suomessa on vuodesta 2013 lähtien ollut kestävien vesipalveluiden oppituoli, jonka haltija on dosentti Tapio Katko Tampereen teknillisestä yliopistosta. Tampereen vesialan oppituoli keskittyy yhdyskuntien vedenhankintaan ja sanitaatioon.

COP-21

COP21-kokouksen yhteydessä vesioppituoleista puhui muun muassa professori Asma El Kasmi, joka on Unescon "Vesi, naiset ja päätösvalta"-oppituolin haltija Al-Akhawayn yliopistossa Marokossa. Hänen mukaansa veteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan niin kansainvälistä kuin alueellistakin yhteistyötä. Unescon vesioppituolit ovat osa tätä "vesidiplomatiaa". El Kasmi korosti, että Unescon suhde vesioppituoleihinsa menee pelkkää vuoropuhelua syvemmälle – oppituolin saaminen sitouttaa tutkijat ajattelemaan ja toimimaan aktiivisesti veteen liittyvien pulmien edessä.

Vesikysymyksen lisäksi ilmastoteemaa lähestytään COP21-kokouksessa hyvin monesta eri näkökulmasta. Suurelle yleisölle tarkoitetulla konferenssialueella on esillä tutkija Stéphanie Lefrèren näyttely, joka esittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen Lapissa. Pohjoisten alueiden herkkä luonto on muutoksen alla ilmaston lämmetessä, mikä käy hyvin ilmi Lefrèren valokuvista ja julisteista. Lefrèren näyttely on ollut esillä aiemmin tänä syksynä Suomen suurlähetystössä Pariisissa.

Linkki Unescon julkaisuun "Water, People and Cooperation"