Töissä OECD:llä: henkilöstön vakuutus- ja sosiaaliturvayksikön päällikkö Riitta Charvet

”Työskentelyssä OECD:llä parasta on mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit, kansalaisuuksien rikkaus ja joustavat työolosuhteet, joskin se tietenkin vaihtelee tiimin ja yksikön mukaan. Ja innostavinta on ratkaisuhakuinen työmentaliteetti sekä meidän jokaisen oma asiantuntijarooli. Rikastuttavaa on myös runsas kanssakäyminen muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja sen kautta verkostoituminen.”

Kuka olet ja mikä on taustasi?

 • Olen Riitta Charvet, kotoisin Oulusta. Valmistuin filosofian maisteriksi Turun yliopiston Kääntämisen ja tulkkauksen laitokselta vuonna 2001, oppiaineinani englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus (lisäkielenä ranska). Maisterin tutkinnon aiheena oli Elektronisen kaupankäynnin terminologia.
 • Opintojen aikana tulin Pariisin alueelle kesätöihin pakollisen ranskan kielen kieliharjoittelun merkeissä ja tutustuin nykyiseen aviopuolisooni. Opiskelin myöhemmin myös englannin kieltä ja kulttuuria kokonaisen vaihtovuoden ajan Pariisissa Sorbonnen yliopistossa, mistä sain kanditason tutkinnon. Tänä päivänä käytän ongelmitta siis englantia, ranskaa ja suomea, ruotsin kieli on aika lailla unohtunut.
 • Suoritettuani maisterin tutkinnon Turussa muutin Pariisiin ja aloitin työurani pienessä henkilövakuutusyrityksessä, missä opin asiakaspalvelun ja henkilövakuutusalan perustat ja sain nopeasti lisää vastuuta. Etenin sieltä toiseen vakuutusalan yritykseen, jossa asiakkaani olivat kansainvälisiä järjestöjä. Sen jälkeen työskentelin Unescon päämajassa Pariisissa avustavana vakuutusvirkanaisena kuusi vuotta, joskin siitä ajasta neljä vuotta asuin Lontoossa perheeni kanssa tehden etätöitä ja käymällä viikoittain Pariisissa.

Miten keksit hakea töihin OECD:lle?

 • Seurasin aktiivisesti työilmoituksia kaikissa kansainvälisissä järjestöissä Pariisin alueella. Näin OECD:n uraportaalissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) työpaikkailmoituksen Onboarding Officerin tehtävään, johon hain ja jonka sain 2017. Nykyisessä tehtävässäni aloitin puolitoista vuotta sitten.

Millainen hakuprosessi oli?

 • Olin hakenut töihin OECD:lle jo aiemmin, mutta työtehtävät eivät tarkalleen ottaen vastanneet koulutustani tai työkokemustani enkä päässyt testeihin.
 • Onboarding Officer -paikkaa hakiessani lopullisen vastauksen saamiseen meni seitsemän kuukautta: ensin tein työpaikkahakemuksen OECD:n uraportaalin kautta, sen jälkeen osallistuin lyhyeen automatisoituun haastatteluun internetin kautta, jonka jälkeen sain kutsun englannin ja ranskan kielen kirjallisiin kokeisiin. Sitten etenin paneelihaastatteluun ja lopuksi vielä haastatteluun yksikön johtajan kanssa. Prosessi oli pitkä, mutta se kannatti!

Mitä kuuluu työtehtäviisi ja työnkuvaasi?

 • Olen työskennellyt nyt puolitoista vuotta OECD-henkilöstön vakuutus- ja sosiaaliturvayksikön päällikön virassa (Head of the OEMESYS insurance centre). Vastaan kolmen alaisen kanssa OECD:n nykyisen ja entisen henkilökunnan sosiaaliturva-asioista, johon kuuluvat sairasvakuutuskassa- ja henkilövakuutusasiat sekä lyhyet ja pitkäaikaiset sairaslomat ja työtapaturmat.
 • Tärkein osa työtäni on varmistaa, että seuraamme tarkasti OECD:n sisäisiä sääntöjä edellä mainituilla osa-alueilla. Vastaan tiimistäni ja avustan heitä varsinkin erikoisten tai haastavien tapausten kanssa. Sen lisäksi neuvon johtoani oman sektorini osalta, osallistun osa-alueeni valvontakomitean toimintaan ja tarkkailen alihankkijoillamme teetättämiämme palveluita organisaatiollemme ja työntekijöillemme.
 • Teen päivittäin yhteistyötä myös muiden henkilöstöosastojen kanssa, sekä hyvin usein laajemmaltikin eri osastojen kanssa organisaatiomme sisällä.

Millaisen taustan omaavia henkilöitä on töissä OECD:llä?

 • OECD:lle haetaan enimmäkseen korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Käsittääkseni keski-ikä on noin 40 vuotta riippuen työtehtävistä ja kuinka monen vuoden työkokemusta toivotaan. Englannin kieli on OECD:llä vahvemmin läsnä kuin ranska, joten kielten osalta minimivaatimuksena on englannin kielen osaaminen, ranskan kielen taito on harvoin tiukka vaatimus.
 • Nykyään OECD:llä painotetaan rekrytoinnissa ’erilaisuuden’ tärkeyttä esimerkiksi sukupuolen ja alkuperän suhteen. Joten kahdesta ”yhtä hyvästä kandidaatista” saatetaan valita se, joka edustaa vähemmistöä: Esimerkiksi niin, että valitaan naispuolinen työnhakija korkeamman A5-tason työtehtävään, joissa on vähemmän naisia, tai päinvastoin valitaankin miespuolinen hakija naisvaltaiseen B-tason työtehtävään.
 • OECD:lle haetaan aina ensin määräaikaiseen roolin, jonka alustava kesto voi vaihdella puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Sopimukset tehdään joko ”official”-nimisenä OECD:n oman sosiaaliturvan ja verotuksen mukaisena työsopimuksena tai ”temporary staff member”-nimisenä Ranskan sosiaaliturvan ja verotuksen mukaisena työsopimuksena.

Millainen on oman yksikkösi ja tiimisi rakenne?

 • Itseni lisäksi tiimiini kuuluu kolme työntekijää ja olemme osa suurempaa teknisen erikoisosaamisen yksikköä (Technical expertise hub). Esimieheni on vastuussa myös koko organisaation palkkojen maksusta. Yksikkömme puolestaan on osa henkilöstöpalveluiden operaatio-osastoa, missä työskentelee vajaat 40 työntekijää.
 • Tiimissäni on yliopistotason tutkinnon omaavia henkilöstöalan ammattilaisia. Kollegani ovat italialaisia ja ranskalaisia, ja onkin tärkeää, että osaamme kaikki hyvin sekä englantia että ranskaa, sillä tarjoamme palvelua kaikille OECD:n työntekijöille.

Plussat ja miinukset OECD:llä työskentelyssä?

 • Parasta on mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit, kansalaisuuksien rikkaus ja joustavat työolosuhteet, joskin se tietenkin vaihtelee tiimin ja yksikön mukaan. Positiivista on myös hyvä veroton palkka ja kattava sairasvakuutus sekä seitsemän viikon loma vuosittain. Ulkomailta rekrytoiduille maksetaan myös ekstraloma kotimaassa joka toinen vuosi.
 • Innostavinta on ratkaisuhakuinen työmentaliteetti sekä meidän jokaisen oma ekspertin rooli – tunnen, että työlläni on merkitystä kollegoille sekä esimiehilleni. Rikastuttavaa on myös runsas kanssakäyminen muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja sen kautta verkostoituminen.
 • Arvostan myös toimistotilojamme, jotka sijaitsevat modernissa rakennuksessa Boulognessa Pariisin kupeessa. OECD:n henkilöstöllä on myös vapaa-ajan toiminnan järjestö Alora, joka tarjoaa paljon kulttuuri- ja urheiluaktiviteetteja, joiden puitteissa voi tutustua kollegoihin eri puolilta organisaatiota.
 • Vaikeinta on tiukka työtahti sekä työsopimusten määräaikaisuus ja siihen liittyvä epävarmuus tulevaisuuden suhteen.

Jatkosuunnitelmasi?

 • Sain juuri nimityksen nykyiseen virkaani, mutta en vielä tiedä, saanko jäädä OECD:lle kuuden vuoden sopimuksen jälkeen, mikä tulee täyteen ensi syksynä. Jos saan jatkaa ja saan avoimen sopimuksen, toivon voivani olla täällä töissä eläkeikään asti (eläkeikä on 63-65 vuotta) ja mahdollisesti kasvattaa vastuualuettani.

Mitä antaisit neuvoksi OECD:lle töihin hakeville suomalaisille?

 • Suosittelisin tutustumista OECD:n toimintaan sekä oman alan OECD-julkaisujen seuraamista ja osallistumista avoimiin konferensseihin OECD:n verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.).
 • Hakemusta tehdessä neuvoisin tekemään lyhyen, mutta kiinnostusta herättävän hakemuskirjeen ja päivittämään LinkedIn-profiilin. Hakemuksessa kannattaa tuoda vahvasti esille, miten oma aikaisempi työkokemus voisi rikastuttaa OECD:n työtä.

Lisää tietoa työmahdollisuuksista OECD:llä ja niiden hakuprosesseista: https://www.oecd.org/careers/apply(Linkki toiselle web-sivustolle.)

OECD-edustusto esittelee kuluvan vuoden aikana OECD:ssä työskenteleviä suomalaisia.