Töissä OECD:llä: Antti Moisio, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE)-direktoraatin vanhempi ekonomisti ja analyytikko

” Olen työskennellyt OECD:ssä Senior Economist-tehtävässä vuodesta 2018 lähtien. Mielestäni OECD on mielenkiintoinen työpaikka ja suosittelen rohkeasti hakemaan näihin tehtäviin, jos on kiinnostunut toimimaan kansainvälisissä tehtävissä ja monikulttuurisissa tiimeissä. Positiivista on kollegat, vahva asiantuntijuus sekä mahdollisuus työskennellä eri valtioiden hallintojen kanssa. OECD:ssä on käytössä myös mahtavat tietokannat ja asiantuntijaverkostot, joiden parissa on haastavaa ja kiinnostavaa työskennellä. ”

Kuka olet ja mikä on taustasi?

 • Olen Antti Moisio ja kotoisin Loimaan seudulta, joskin olen sittemmin asunut jo pitkään pääkaupunkiseudulla. Suoritin kansantaloustieteiden maisteritutkinnon Turun yliopistossa ja vuonna 2003 väittelin kansantaloustieteen tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa.
 • Ennen OECD:lle tuloa työskentelin Suomessa pitkään tutkijana ja virkamiehenä useissa tutkimuslaitoksissa ja valtion virastossa, muun muassa Valtioneuvoston kansliassa arviointineuvoksena sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusjohtajana ja johtavana ekonomistina.
 • Äidinkieleni on suomi, sen lisäksi puhun myös englantia, ruotsia, saksaa ja jonkin verran ranskaa.

Missä tehtävässä toimit OECD:llä?

 • Toimin vanhempana ekonomistina ja analyytikkona OECD:n Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE) –nimisen direktoraatin Regional, rural and urban development(Linkki toiselle web-sivustolle.) –osastolla.  
 • Työtehtäväni liittyvät etenkin paikallisen julkishallinnon, rahoituksen, desentralisaation, fiskaalisen federalismin ja monitasoisen hallinnon teemoihin. Minulla on osaamista myös muista teemoista kuten lainsäädännön vaikutusarvioinnista, jota myöskin pyrin hyödyntämään eri hankkeissa.

Miten keksit hakea töihin OECD:lle?

 • Lähetin hakemuksen OECD:n internet-sivuilla avoimena olleeseen, mielestäni sopivaan tehtävään, jonka jälkeen sain kutsun testeihin ja haastatteluihin.
 • OECD oli minulle tuttu organisaatio, sillä olin toiminut jo aiemmin muutamassa isossa hankkeessa OECD:n ulkoisena konsulttina ja olin myös lähes kymmenkunta vuotta Suomen delegaattina OECD:n Fiscal Federalism Network-ryhmässä. Näin ollen tunsin aika hyvin OECD:n toimintaa jo ennen kuin lähetin hakemuksen nykyiseen virkaani.

Millainen hakuprosessi oli?

 • Prosessi kesti 4-6 kuukautta ja siihen liittyi erilaisia karsintavaiheita, kuten kirjallinen tehtävä, videohaastatteluja ja niin sanotun valintapaneelin haastattelu. 

Mitä työtehtäviisi ja työnkuvaasi kuuluu?

 • Toimin tällä hetkellä projektipäällikkönä kahdessa isossa hankkeessa, jonka lisäksi työskentelen eri tiimeissä asiantuntijana useissa muissakin projekteissa. Nykyiset päähankkeeni ovat EU:n rahoittamia monivuotisia projekteja, joissa on mukana useita OECD:n asiantuntijoita sekä ulkopuolisia konsultteja.
 • Projektien lisäksi CFE:n kaikkien asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu Regional Development Policy-komitean sihteeristössä toimiminen, eli valmistelemme materiaaleja (muistioita, raportteja ja työpapereita) komitean kokouksiin kaksi kertaa vuodessa. Työhöni kuuluu osallistuminen myös muihin kokouksiin, erityisesti Fiscal Federalism Networkin kokouksiin, joihin osallistun aktiivisella tavalla pitämällä niissä usein esityksiä ja kommenttipuheenvuoroja.
 • Tehtäviini kuuluu myös ulkoisen rahoituksen hankinta ja yhteydenpito jäsenmaiden delegaatteihin ja viranomaisiin.

Millainen on yksikön ja tiimisi rakenne?

 • Osastoa johtaa osastopäällikkö ja osasto jakautuu neljään yksikköön, joissa työskentelee yksikön päällikkö, sekä projektipäälliköitä, ekonomisteja, analyytikkoja ja sisäisiä konsultteja. Osastolla on myös hallinnollista henkilöstöä taloushallinnossa ja tukipalveluissa.

Millaisen taustan omaavia työntekijöitä tiimissäsi on?

 • Työntekijöiden keski-ikä direktoraatissamme on tällä hetkellä melko nuori ja itse olen jo joukon vanhemmasta päästä. Yksikössäni on tällä hetkellä lisäkseni Ranskan, Espanjan, Uuden-Seelannin, Kanadan, Australian ja Chilen kansalaisia.
 • Aika tyypillinen polku OECD:n on aloittaa esimerkiksi harjoittelijana tai juniorianalyytikkona yliopistosta valmistumisen jälkeen ja edetä siitä eteenpäin vähitellen varsinaiseksi virkamieheksi Policy analyst-tehtävään. Osa henkilöistä ei kuitenkaan tule valituksi varsinaiseen official-tehtävään virkamieheksi, mutta he saattavat voida toimia sisäisinä tai ulkoisina konsultteina.
 • Vastaavan taustan omaavia henkilöitä kuin minä on myös täällä paljon, joiden takana on siis jo työura tutkijana tai virkamiehenä omassa maassaan tai muissa kansainvälisissä järjestöissä ennen OECD:llä työskentelemistä.

Plussat/miinukset OECD:llä työskentelyssä?

 • Parasta on kollegat ja vahva asiantuntijuus sekä mahdollisuus työskennellä eri valtioiden hallintojen kanssa. OECD:ssä on käytössä myös mahtavat tietokannat ja asiantuntijaverkostot, joiden parissa on haastavaa ja mielenkiintoista työskennellä.
 • On myös erittäin palkitsevaa kokea, että voin käyttää minulle kertynyttä osaamista ja auttaa kollegoja ja kumppanimaita löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.
 • Työtahti on usein kova ja aikataulut tiukkoja, joskaan se ei ole minua sinänsä haitannut. Työhöni kuuluu myös matkustamista, mutta nykyisin moniin tilaisuuksiin voi onneksi osallistua myös etäyhteydellä, mikä vähentää matkustelun määrää.

Jatkosuunnitelmasi?

 • Yleisenä tavoitteenani on toimia jatkossakin oman alan asiantuntijana kansainvälisessä tai kansallisessa työympäristössä mahdollisimman haastavassa työssä, jossa voin aidosti saada aikaan hyötyä työnantajalle ja kumppaneille.

Mitä antaisit neuvoksi OECD:lle töihin hakeville suomalaisille?

 • Kannattaa ehdottomasti hakea työpaikkaa OECD:ltä, jos on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä organisaatiossa! Ennen hakemista on hyvä tutustua huolellisesti etukäteen direktoraatteihin ja osastoihin, joissa haluaisi työskennellä.
 • OECD:ssä on jatkuvasti kysyntää hyville asiantuntijoille ja aluksi tehtävä voi olla esimerkiksi ulkoinen konsultti jossakin projektissa, minkä jälkeen on jo paljon helpompaa osallistua virkamieshakuihin.


Miten CFE toimii?  

 • OECD:n Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE)(Linkki toiselle web-sivustolle.) –direktoraatin työtä ohjaavat sen komiteat ja työryhmät, jotka koostuvat OECD:n jäsenmaiden hallitusten nimeämistä korkeista virkamiehistä.
 • CFE tukee näyttöön perustuvaa poliittista päätöksentekoa testaamalla ja tuottamalla uusia indikaattoreita, menetelmiä ja analyyseja sekä edistämällä datan ja indikaattorien käyttöä päätöksenteon kaikissa vaiheissa.
 • Aluekehityspoliittinen komitea ja sen kolme kaupunkipolitiikkaa, maaseutupolitiikkaa ja alueellisia indikaattoreita käsittelevää työryhmää tuottavat tärkeää tietoa päättäjille, jotka voivat soveltaa tietoa ja suosituksia oman aluekehityksensä toteuttamisessa.
 • OECD työskentelee perinteisesti kansallisten hallitusten kanssa, mutta CFE tekee yhteistyötä myös paikallisten kumppanien kanssa. Siten CFE vaikuttaa paikalliseen ja globaaliseen kehittymiseen yhdistämällä kansallisten, alueellisten ja paikallisten tasojen resursseja.
OECD-edustusto esittelee OECD:llä työskenteleviä suomalaisia. Lisää tietoa(Linkki toiselle web-sivustolle.) työmahdollisuuksista OECD:llä ja niiden hakuprosesseista.