Talousnäkymät vahvistuneet huomattavasti, mutta riskit ovat kasvaneet

Talousnäkymät vahvistuneet huomattavasti, mutta riskit ovat kasvaneet

OECD julkaisi tänään 13.3.2018 päivitetyn talousennusteensa (OECD Interim Economic Outlook).

Maailmantalouden kasvu vahvistuu yhä ja yltää lähes 4 prosenttiin vuosina 2018 ja 2019. OECD ennustetta on päivitetty ylöspäin lähes kauttaaltaan ja talouskasvu on alueellisesti laaja-alaisella pohjalla. Investointien, työllisyyden sekä maailmankaupan vahvistuminen ovat tukeneet maailmantalouden kasvua. Yhdysvaltojen ja Saksan elvyttävä finanssipolitiikka ovat OECD:n mukaan keskeisiä tekijöitä vahvan kasvun taustalla.

Talouskasvuun liittyy enenevässä määrin riskejä. Rahoitusmarkkinoiden riskejä lisäävät korkea velkataso ja korkea riskinotto. Rahapolitiikan normalisointi voi myös näkyä voimistuvina valuuttakurssivaihteluina ja pääomaliikkeiden volatiliteettina erityisesti kehittyvissä talouksissa. Lisäksi OECD huomauttaa, että pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kasvunäkymät ovat yhä heikompia kuin ennen talouskriisiä, mikä heijastaa pitkän aikavälin haasteita liittyen ikääntyvään väestöön ja matalaan tuottavuuskasvuun sekä pitkään jatkuneeseen alhaisten investointien jaksoon.

OECD:n politiikkasuosituksissa nostetaan esille neljä eri teemaa:

  • Rahapolitiikan normalisoitumisen tulisi tapahtua vähitellen huomioiden eri talousalueiden tilanteen. Lisäksi jatkuvalla ja selkeällä rahapolitiikan viestinnällä on keskeinen rooli rahoitusmarkkinoiden riskien minimoinnissa.
  • Finanssipolitiikan päätöksillä tulisi välttää liiallista myötäsyklisyyttä ja finanssipolitiikan tulisi keskittyä pidemmän aikavälin kestävän ja osallistavan kasvun turvaamiseen.
  • Rakenneuudistuksia tulisi vauhdittaa, nykyinen taloustilanne tarjoaa hyvän mahdollisuuden toteuttaa uudistuksia.
  • Yhteisiin sääntöihin perustuvan kansainvälisen kaupan turvaaminen tukee kasvua ja työllisyyttä. Tarvitaan globaaleja ratkaisuja ylikapasiteettitilanteen ratkaisemiseksi mm. terästeollisuudessa.
GDPP Growth