Suomen pysyvä OECD-edustusto Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2024

Suomen pysyvä OECD-edustusto Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2024. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin muulta ulkoministeriön hyväksymältä taholta. Harjoittelun tavoitteena on antaa harjoittelijalle mahdollisimman monipuolinen ja kattava kuva OECD-järjestöstä (Organization for Economic Cooperation and Development - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) sekä Suomen pysyvän OECD-edustuston toiminnasta ja sen virkamiesten tyypillisistä työtehtävistä.

Pariisissa toimiva Suomen pysyvä OECD-edustusto on osa Suomen ulkoasiainhallinnon edustustoverkkoa ja sen päätehtävät ovat:

  • Vaikuttaa Suomen kannalta keskeisiin kysymyksiin OECD:ssä ja edistää järjestön työn suuntaamista Suomen painottamille aloille
  • Toimia linkkinä Suomen ja OECD:n välillä ja ylläpitää suhteita sekä OECD:n sihteeristöön että sen jäsenmaihin
  • Välittää tietoa Suomeen OECD:n toiminnasta, suosituksista ja tutkimuksista.

Korkeakouluharjoittelija työskentelee edustuston virkamiesten ohjauksessa ja avustaa heitä mm. seuraavissa tehtävissä:

  • Osallistuminen OECD:n järjestämiin kokouksiin ja raporttien laatiminen näiden pohjalta
  • Temaattisten analyysien ja tausta-aineistojen laatiminen OECD:n alaan kuuluvista kysymyksistä (harjoittelijan tausta pyritään huomioimaan aihealueiden valinnassa)
  • Avustaminen vierailujen järjestämisessä
  • Avustaminen edustuston omien tilaisuuksien toteutuksessa
  • Muut edustuston päällikön tai virkamiesten osoittamat tehtävät

Toivomme hakijan olevan kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Koulutustaustaksi soveltuvat laaja-alaisesti useat talous- ja yhteiskuntatieteet, oikeustiede, kauppatiede sekä journalismi/viestintä. Lista ei kuitenkaan ole poissulkeva.

Erinomainen suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat tärkeitä edellytyksiä harjoittelun onnistumiselle. Ranskan kielen taidosta on etua. Työympäristömme on dynaaminen ja tehtävät muuttuvat joskus nopeastikin, joten toivomme harjoittelijalta joustavaa ja positiivista asennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. 

Palkkaukseen ja rahoitukseen liittyvät tiedot:

Tarjoamiemme 3 kuukauden harjoitteluiden toteutumisen edellytyksenä on, että harjoittelijan korkeakoulu/yliopisto vastaa harjoittelun rahoituksesta vähintään 2 kuukauden osalta, jolloin edustustomme voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Tieto korkeakoulun/yliopiston myöntämästä rahoituksesta tulee kirjata hakemukseen.

Kyseessä on kokoaikatyö maanantaista perjantaihin. Korkeakouluharjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (1.331€/kk vuonna 2023).

Ajankohta ja kesto:

Suomen pysyvä OECD-edustusto tarjoaa seuraavina ajankohtina kolmen kuukauden harjoittelupaikkoja (budjettiteknisistä syistä ajankohtiin saattaa tulla tarkistuksia):

  1. Helmikuu-huhtikuu 2024
  2. Toukokuu-heinäkuu 2024

Hakemukset ja hakuaika:

Suomenkieliset hakemukset (motivaatiokirje ja CV) harjoittelun rahoitustietoineen sekä harjoitteluajankohtatoiveineen tulee lähettää määräaikaan 15.10.2023 mennessä sähköpostitse [email protected]  Hakemuksen alussa tulee mainita selkeästi, kumpi harjoitteluajanjakso on kyseessä. Hakuajan päättymisen jälkeen kutsumme osan hakijoista etäyhteyksin pidettävään haastatteluun.

Haku on mahdollista myös Aarresaari-sivustolta löytyvien akateemisten rekrytointipalveluiden kautta.

Lisätietoja:
Lisätietoja harjoittelun sisällöstä: [email protected]

Lisätietoja hallinnollisista asioista: Sari Lietsala, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, [email protected]

Hakemalla tehtävään hakija hyväksyy tietosuojakäytännön ja antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelemme edustustolle annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa https://um.fi/tietosuoja(Linkki toiselle web-sivustolle.)