Suomalaiset yritykset tutustuivat OECD:n hankintaprosessiin Pariisissa

Ranskan Team Finland -verkoston ja OECD:n hankintaosaston yhteistyönä työstetty hankintatapahtuma järjestettiin Pariisissa 16.2. Vierailu oli erinomainen tilaisuus suomalaisyritykselle verkostoitua ja esitellä tuotteitaan sekä tutustua OECD:n ja laajemmin Ranskassa sijaitsevien kansainvälisten järjestöjen hankintaprosesseihin.

Team Finland France ja Suomen pysyvä OECD-edustusto järjestivät yhteistyössä OECD:n hankintaosaston kanssa hankintapäivän suomalaisille yrityksille. OECD:n konferenssikeskuksessa Pariisissa 16.2. järjestettyyn tapahtumaan kokoontuivat paikalle 11 suomalaisen yrityksen edustajat sekä etäyhteydellä muutama yritys. Tämän lisäksi tapahtumaan osallistui edustajia muista Pariisissa ja Strasbourgissa sijaitsevista kansainvälisistä organisaatioista (Unesco, Euroopan neuvosto, Euroopan neuvoston kehityspankki). Suomesta edustettuina oli erityisesti IT- ja digialan yrityksiä, konsultointiyrityksiä, ajatushautomo sekä design-yritys.

”Tämä on kyllä suurin neuvotteluhuone missä olen koskaan ollut”, kuultiin erään yritysedustajan hämmästelleen OECD:n konferenssikeskuksen kokoussalia.
Tämä on kyllä suurin neuvotteluhuone missä olen koskaan ollut”, kuultiin erään yritysedustajan
hämmästelleen OECD:n konferenssikeskuksen kokoussalia.

OECD:n hankintaosaston edustajat esittelivät perusteellisesti organisaation hankintaa, hakemus- ja tarjousprosesseja sekä lyhyen että pidemmän aikavälin hankintatarpeita. Suomalaisyritysten pitchien lisäksi Unesco:n hankintaosaston edustaja kertoi YK:n alaisen organisaation hankintajärjestelmistä ja suomalaisten yritysten mahdollisuuksista. Tapahtumassa esittäytyivät myös Euroopan neuvoston ja sen alaisen Euroopan kehityspankin hankinta-asiantuntijat, jotka esittelivät organisaatioiden toimialoja ja hankintatarpeita. Päivän aikana kuultiin rakentavaa pohdintaa toisinaan aikaa vievien ja haastavien hankintaprosessien kulusta niin hankkijoiden kuin yritysten näkökulmasta.

Tapahtuma oli eräänlainen pilotti ja räätälöity kansainvälisistä hankinnoista ja Ranskan markkinoille laajentumisesta kiinnostuneille suomalaisyrityksille. Tavoitteena oli lisätä suomalaisten yritysten tunnettavuutta OECD:n suuntaan, kuin myös välittää tietoa OECD:n hankintaprosesseista ja -tarpeista yrityksille.

Ohjelmaan oli jätetty hyvin aikaa kahdenkeskisille keskusteluille.

Hankintapäivä herätti suosiota osallistuneiden keskuudessa, ja verkostoitumismahdollisuuksia kuvailtiin positiiviseen sävyyn. Keskusteluissa esitettiinkin ehdotus hankintaan liittyvien tapahtumien ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämisestä myös tulevaisuudessa etäosallistumismahdollisuudella sekä hankintaprosessien tiedonvälityksen lisäämisestä.