OECD:n parlamenttipäivillä puhuttiin päivänpolttavista kysymyksistä

Parlamenttipäivien avauskeskustelussa OECD:n pääsihteeri Angel Gurría kertoi laajasti järjestön ajatuksista ja työstä globalisaatioteemaan liittyen. Aihe herätti vilkasta keskustelua globalisaatioon liittyvistä ilmiöistä ja käsityksistä. Lähes kaikista puheenvuoroista kävi ilmi yhteinen huoli vapaakaupasta, digitalisaatiosta, Brexitistä ja monenvälisen järjestelmän tulevaisuudesta.

OECD:n pääekonomisti Cathrine Mann selosti syitä maailmantalouden hitaaseen kasvuun ja tarjosi mahdollisia lääkkeitä tähän. OECD:n mukaan tarvitaan politiikkapaketteja, joissa yhdistyy finanssi- ja rakennepolitiikka. Talouskeskustelussa kuultiin myös kauppapolitiikan tämän hetkisistä haasteista ja tuottavuuteen liittyvästä työstä.

PISA 2015 –tutkimuksen tulosten esittelyssä Suomen tulokset saivat tavan mukaan runsaasti huomiota. Edustaja Järvinen osallistui PISA-keskustelun paneeliin ja kertoi Suomen vahvuuksista koulutuksen alalla. Järvinen korosti puheenvuorossaan erityisesti opettajien koulutustasoa ja ammattitaitoa, sekä koulutuksen laatua ja yhdenvertaisuutta koko maassa.

Muita parlamenttipäivien aiheita olivat Agenda 2030 ja kestävä kehitys, terveydenhuollon uudistukset sekä kansainvälisen sääntelyn kehittäminen.

Linkki aineistoihin: http://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/5thparliamentarydays-feb2017/