Matalasti koulutettujen syrjäytymisriski kasvaa

Matalasti koulutettujen syrjäytymisriski kasvaa

Society at a Glance

Suomessa ajankohtaiseksi noussut keskustelu koulutuksen ja työn ulkopuolella olevista (NEET) nuorista on hyvin vahvasti kansainvälinen ilmiö. OECD:n tänään julkaistu Society at a Glance 2016 nostaa voimakkaasti esiin koulun varhain jättävien nuorten kasvavan syrjäytymisriskin.

Julkaisun mukaan koulutuksen ja työn ulkopuolella on noin 15 % OECD-maiden nuoresta väestöstä, yhteensä noin 40 miljoonaa nuorta. OECD arvioi, että NEET-nuorten korkea määrä aiheuttaa OECD-maille merkittäviä taloudellisia kustannuksia, noin 0,7-1,5 % OECD-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta (360-600 miljardia USD).

Matalasti koulutettujen tai osaamiseltaan puutteellisten nuorten mahdollisuudet työllistyä ovat heikentyneet. OECD-maiden NEET-nuorista kolmannes on jättänyt koulutuksen 16-vuotiaana ja jäänyt vaille toisen asteen tutkintoa. Kokonaisuutena joka kuudes OECD-maiden nuorista jää vaille toisen asteen tutkintoa. Suomessa osuus on hieman alle 15 prosenttia.

Kahden vuoden välein julkaistava Society at a Glance esittää yleiskuvan OECD-maiden ja useiden kumppanimaiden sosiaalisesta ja sosiaalipoliittisesta tilanteesta ja kehityksestä.

Society at a Glance 2016(Linkki toiselle verkkosivustolle)

OECD