Team Finland i Nederländerna

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: http://team.finland.fi/sv/tjanster.

Team Finland -kontaktperson

Kontaktperson i Haag:
Eero Vento, rådgivare (handelspolitik), Team Finland-samordnare
eero.vento(a)formin.fi

Team Finland

Målsättningen för nätverket Team Finland i Nederländerna

Målsättningen för nätverket är att öka de finländska företagens verksamhet i Nederländerna. Detta gäller speciellt sektorerna för biovetenskap, service, IT, logistik, miljöteknik och energi.

Nätverket strävar också efter att främja investeringar i Finland. Nätverket strävar aktivt efter att förutsäga trender och nya möjligheter som finländska företag kan dra nytta av. Nätverket satsar på att konsolidera samarbetet inom forskning, utveckling och innovation mellan länderna.

Team Finland stärker också den positiva bild av Finland som finns i Nederländerna bland annat genom att föra fram konkreta exempel på finländska framgångar. Den finska kulturen har en viktig ställning då bilden av Finland skapas. Kunskap om Finland ska spridas på webbsidor och Facebook samt med hjälp av olika broschyrer och publikationer.

Genom grundandet av nätverket Team Finland öppnas nya möjligheter i Nederländerna. Nätverket knyter bättre ihop de finländska aktörerna inom området och blir således ett centralt verktyg för spridning och insamling av information.

Ambassaden har mötesrum för uthyrning för finska företag

Som en av Team Finland-tjänsterna ambassaden erbjuder sina två mötesrum för uthyrning för finska företag i centrala Haag.

Stor mötesrum (32 m²) – Helsingfors

Stora mötesrummet rymmer upp 30 personer. Mötesrummet är utrustat med smartbord, videovägg och ljudutrustning samt stolar och bord.

Hyra:

Reservering max. 4 timmar:        150 €
Reservering mer än 4 timmar:    300 €
Administrationskostnader (10 %) läggs till i priset.

Litet mötesrum ( 13 m²) - Stadi

Det lilla konferensrummet rymmer upp till fyra personer.

Hyra:

Reservering max. 4 timmar:        50 €
Reservering mer än 4 timmar:    100 €
Administrationskostnader (10 %) läggs till i priset.

Kontakta oss för mer information och bokning: [email protected] eller telefon +31703469754

Mera information

Ambassaden ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna.