Finland och Nederländerna

13.12.2018

Nederländerna erkände Finlands självständighet den 28 januari 1918. Diplomatiska förbindelser knöts den 14 augusti 1918.